Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Požadavky na zařízení pro automatizaci ve farmacii

číslo 6/2005

Požadavky na zařízení pro automatizaci ve farmacii

U farmaceutických výrobků určených pro humánní medicínu se musí především zajistit naprostá bezpečnost jejich používání. Vývoj nových léčiv je složitý a zároveň velice nákladný, a proto je nutné ve všech fázích, ať už se jedná o výzkum, laboratorní a klinické testy nebo zavádění léčiv do výroby, zabezpečit špičkovou kvalitu, stabilitu vlastností vyráběných produktů, přesné dodržování výrobních postupů a možnost zpětného sledování a dokladování výrobního procesu.

Pro potřeby registrace léčiv (která je v naprosté většině zemí světa nutná před uvedením produktu na trh) je zapotřebí vytvořit a doložit důkaz v podobě dokumentace o zajištění podmínek, které jsou potřebné pro produkci výrobků ve stanovené specifikaci a kvalitě. Tento proces, který se nazývá validace, probíhá podle uznávaných standardů a je ověřován autorizovanými institucemi. V České republice zodpovídá za dozor nad vlastnostmi humánních léčiv Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Mezinárodně uznávané postupy pro validaci procesů při produkci farmaceutických výrobků (a potravin) stanovuje např. americká agentura FDA (U. S. Food and Drug Administration).

Náročnost a složitost farmaceutické výroby včetně nutnosti rozsáhlé archivace informací o výrobním procesu vedou k rozsáhlému uplatnění automatizace v laboratořích, na testovacích pracovištích i ve výrobě. Výrobce zodpovídá za validaci výrobního procesu a vytváření dokumentace pro tuto validaci, jako je např. plán validace, uživatelská specifikace, analýza rizik, validační zprávy atd. Dodavatel automatizačních prostředků musí dodávat systémy s průkaznou dokumentací o tom, že splňují požadované vlastnosti stanovené v rámci validace, a tato dokumentace je zároveň včleněna do celkové validační dokumentace výrobního procesu.

Pro to, aby výrobce předešel budoucím problémům, které mohou vzniknout v souvislosti s validací výroby, je nutné vybrat si dodavatele, který předem počítá s návrhem systému podle určitých standardů. Například společnost Eurotherm předpokládá pro farmaceutickou výrobu postup podle GAMP. Standard GAMP (Good Automated Manufacturing Practices) byl přijat v roce 1994 ve Velké Británii a od roku 2001 (verze 4) se může považovat za standard pro návrh, implementaci, používání a dokumentaci automatizovaných systémů řízení ve farmacii. Obsahuje kompletní popis postupů a dokumentace související s automatizací procesů ve farmacii a zahrnuje celý cyklus od počáteční rozvahy až po odstavení vysloužilého systému. GAMP stanovuje proceduru validace pro kategorii softwaru i hardwaru.

Při farmaceutické výrobě je nutné zajistit přístup k systémům pouze oprávněným osobám a zároveň zaručit bezpečnost provozních i archivovaných dat. Někteří výrobci proto používají postupy podle směrnice FDA 21 CFR Part 11 (Code of Federal Regulations, Title 21 – Food and Drugs, Part 11), která obsahuje požadavky v oblasti elektronických záznamů a podpisů. Zapisovače a systémy Eurotherm určené pro farmaceutickou výrobu splňují požadavky na bezpečný záznam dat, událostí a alarmů a zároveň zajišťují splnění požadavků ohledně elektronických podpisů, jako jsou jedinečnost, autorizace a správa hesel.

Farmaceutická výroba je obvykle dávková. Proces přípravy výrobní dávky (ve farmacii obvykle nazývané šarže) je stanoven recepturou, tj. souborem informací o pracovních postupech, časové sekvenci přípravy, složení a množství komponent. Pro práci s recepturou je stanoven standard pro řízení dávek S88.01, který obsahuje velmi přísné podmínky pro zadávání, archivaci, používání a sledování receptur a jeho implementace se řídí zásadami GAMP.

Automatizace ve farmacii používá z hlediska řízení standardní algoritmy známé i z řízení výrobních procesů v jiných oblastech průmyslu. Prostředky automatizace ale navíc musí splňovat všechny standardy požadované ve farmacii a jejich vlastnosti musí být zdokumentovány v souladu se standardy požadovanými pro validaci daného procesu. I po vyřazení prostředků z používání je nutné, aby zůstal přístupný archiv všech výrobních informací.

Obr. 1.

Obr. 1. Eurotherm Visual Supervisor

Pro splnění podmínek validace je tedy nejvhodnějším řešením vybrat systém nebo zařízení, kde se s použitím v náročných podmínkách farmaceutické výroby předem počítá. Tato zařízení lze nejen použít při realizaci nových provozů, ale v mnoha případech jimi lze doplnit některá již existující zařízení, a tím splnit požadavky např. na bezpečnost dat.

Co se týče nutnosti doplnit jen systém pro sběr a ukládání dat, je možné vybavit dosavadní nebo nové systémy přístroji Eurotherm DAQ 5000 – digitálními zapisovači pro až 48 kanálů, které v příslušném provedení splňují požadavky 21 CFR Part 11.

Pokud jde o řídicí systémy, lze použít systémy na bázi PC. Zde je však – oproti řídicím systémům navrženým pro farmaceutickou výrobu, jako jsou např. jednotky Eurotherm Visual Supervisor (obr. 1), které splňují podmínky 21 CFR Part 11, a pro jejichž použití již existují typové plány podle GAMP – mnohem komplikovanější zajistit splnění všech požadavků validace.

Ladislav Čermák,
E-therm a. s.

E-therm a. s.
Kubišova 1382/38
182 00 Praha 8
tel.: 266 199 711
fax: 266 199 722
e-mail: etherm@etherm.cz
http://www.etherm.cz