Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Powtech 2017 – přehlídka techniky na zpracování, manipulaci a analýzu sypkých hmot

Zpracování, manipulace a analýza práškových a sypkých látek je tématem veletrhu Powtech, který se letos uskuteční ve dnech 26. až 28. září v Norimberku. Na tento veletrh s periodicitou osmnáct měsíců se sjíždějí četní odborníci podívat se na to, kam se za rok a půl obor posunul. Zvlášť zajímavé jsou novinky v oboru zpracování práškových a sypkých hmot pro specialisty z chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu a nakládání s nimi a v oboru stavebních hmot, kameniva, zemin, recyklace a keramiky. 

Na veletrhu Powtech 2017 se představí jak výrobci strojů a komponent na zpracování sypkých hmot, tak i dodavatelé technologických celků. Mezi významné výstavní oblasti budou patřit balicí stroje a zařízení a měřicí a řídicí technika. Co se týče práškových a sypkých hmot, jsou měřeny četné veličiny, od tlaku, teploty a vlhkosti až po stanovení velikosti a tvaru částic. 

Odlučování prachu v hale 2

Veletrh proběhne v šesti halách, 1, 2, 3, 4, 3A a 4A (obr. 1). V hale 2 uspořádá Svaz německých výrobců strojů a strojních zařízení (VDMA) zvláštní přehlídku Bezprašná budoucnost začíná s námi (Staubfreie Zukunft beginnt mit uns). V tomto výstavním prostoru budou představena zařízení na odlučování prachu: filtrační systémy a přístroje, ventilátory a sušičky a vzduchotechnická zařízení. Návštěvníci se seznámí s řešeními, která jim pomohou dodržovat předepsané mezní hodnoty prašnosti a standardy ochrany zdraví při práci a životního prostředí v průmyslových podnicích.

Výroba léčiv v hale 3A

Více než polovina všech vystavovatelů na veletrhu Powtech nabízí zařízení pro farmaceutickou výrobu. Na tento obor se zaměří zvláštní přehlídka pod názvem Fokus Pharma Feststoffe v hale 3A. Ve stáncích budou demonstrovány veškeré postupy při výrobě léčiv, jako jsou zdrobňování, třídění a zpracování citlivých materiálů společně s příslušnou měřicí a řídicí technikou a přístroji pro analýzu částic. Zvláštní plocha přímo sousedí s fórem Pharma.Manufacturing.Excellence, v němž se budou konat přednášky k tomuto tématu. Jako doplnění zvláštní přehlídky plánuje sdružení APV (Arbeitsgemeinschaft für pharmazeutische Verfahrenstechnik e. V.) také novou odbornou konferenci věnovanou zpracování pevných látek ve farmaceutickém průmyslu. 

Ochrana proti explozím

Stejně jako v předchozích letech zaslechnou návštěvníci na venkovním prostranství varování: „Dámy a pánové, chraňte si prosím sluch!“ Experti budou na volné ploše pomocí kontrolovaných explozí demonstrovat moderní vybavení pro ochranu proti výbuchu. 

Informace pro návštěvníky

Vysokým školám a výzkumným ústavům bude na výstavišti vyhrazen prostor pod názvem Generation Zukunft. Další zvláštní přehlídka se zaměří na start-upy a nové podniky v oboru zpracovatelské techniky. Organizátoři veletrhu mysleli i na prostor pro navazování obchodních a odborných kontaktů a zařídili k tomuto účelu kavárnu Process.net-Cafe. Otevírací doba výstaviště v době veletrhu Powtech je od 9:00 do 18:00 hodin (26. a 27. září) a poslední den (28. září) od 9:00 jen do 17:00 hodin. 

(ev)

Obr. 1. Plán veletrhu Powtech 2017 v Norimberku

Obr. 2. Vývoj německých a zahraničních vystavovatelů na veletrhu Powtech 


Hlavní obory veletrhu Powtech 2017

  • technologie zpracování práškových a sypkých materiálů,
  • zpracovatelské stroje a zařízení,
  • balení a plnění,
  • měření, řízení a automatizace,
  • technika nanočástic,
  • technika pro bezpečnost a ochranu životního prostředí,
  • zpracování ve farmaceutickém průmyslu,
  • řízení kvality (Quality Assurance, Quality Control, Quality Management),
  • služby.