Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Porovnání metod syntézy diskrétních regulačních obvodů

číslo 12/2006

Porovnání metod syntézy diskrétních regulačních obvodů

Při syntéze diskrétního regulačního obvodu se používá mnoho metod. Některé z nich jsou využívány k určení klasického číslicového regulátoru, jiné k návrhu obecného číslicového regulátoru, označovaného též jako číslicový korekční člen. V článku jsou vybrané metody syntézy porovnány s metodou typizované logaritmické amplitudové frekvenční charakteristiky v její variantě pro diskrétní regulační obvody.

Článek ve formátu PDF je možné stáhnout zde

klíčová slova pro fulltextové vyhledávání:

 • Metody syntézy,
 • typizované LAFCH,
 • časově optimální řízení,
 • přepočet spojitého regulatoru na číslicový,
 • transformované frekvenční charakteristiky,
 • typizovaná logaritmická amplitudová frekvenční charakteristika.

  Ing. Olga Davidová, Ph.D.,
  ústav automatizace a informatiky,
  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
  (davidova.o@fme.vutbr.cz)

  Lektoroval: prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc.