Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Porota soutěže Chytrá města 2020 ocenila projekt úspor energie ČVUT v Praze

V polovině prosince 2020 byly vyhlášeny výsledky soutěže Chytrá města 2020, kterou pořádá nezisková organizace Smart City Innovations Institut. Jejím cílem je definovat trendy, propagovat projekty chytrých měst a podporovat obce, města i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů pro úspory energie.

Vítězem kategorie „projekt pro města do 50 000 obyvatel“ byl zvolen projekt úspor energie v devíti areálech menz a kolejí ČVUT v Praze, jehož využitím univerzita docílí plánovaných úspor 22 milionů korun ročně. Z nich bude splácet investiční náklady na úsporná opatření, jež v roce 2020 dosáhly 234 milionů korun. Je to díky smlouvě o využití energetických služeb se zárukou úspor (EPC, Energy Performance Contracting). Smlouva zaručuje, že v případě, že úspory nedosáhnou stanovené výše, dodavatel zaplatí rozdíl ze svého, v opačném případě zůstane navíc uspořená částka zadavateli projektu.

Dodavatelem je firma ENESA, a. s., dceřiná firma společnosti ČEZ ESCO, a. s., která je partnerem soutěže.

Porota soutěže ocenila i ekologický přínos uvedeného projektu: roční úspora emisí CO2 je téměř 4 400 tun a náklady na vodné a stočné celkem klesnou o 5,1 milionu korun.  Pro společnost ENESA je to již druhé ocenění v této soutěži. První si odnesla za projekt Veřejná část energetického portálu města Písku, který zpřístupňuje vybrané statistické údaje široké veřejnosti.

(ed)