Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Pořizování, monitorování a přenos dat o spotřebě energie

Záznamníky dat (datalogger) Basic a Flex od společnosti Phoenix Contact jsou ucelenými zařízeními se všemi komponentami potřebnými k vytvoření systému sběru dat. Jsou sestaveny ze standardních průmyslových dílů a mají integrovaný modem GSM/GPRS. Jejich úkolem je shromažďovat a zpracovávat veškerá relevantní data o spotřebě energie, objemových tocích či nakupovaných objemech stlačeného vzduchu a vody pro stroje, zařízení a budovy. Data jsou ve standardním formátu předávána nadřazeným systémům pro sběr dat. Na rozdíl od základního provedení (Basic) je možné datalogger Flex rozšířit o I/O moduly automatizačního systému Inline.
 
Obě verze lze použít v různých průmyslových odvětvích. Uvedení systému do provozu a konfigurace nevyžadují žádné znalosti programování. Parametry lze měnit pomocí konfiguračních obrazovek. Datalogger Flex umožňuje přímo komunikovat s databází MS SQL prostřednictvím GPRS nebo Ethernetu. Po konfiguraci lze všechna data zálohovat na PC. Při výměně zařízení stačí nahrát konfiguraci z PC do nového záznamníku.
 
Phoenix Contact děkuje svým zákazníkům a přeje veselé Vánoce, hodně štěstí a úspěchů v roce 2012.
 
Phoenix Contact, s. r. o., tel.: 542 213 401, e-mail: obchod@phoenixcontact.com, www.phoenixcontact.cz