Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Pořadatelé kongresu Achema 2012 zahájili příjem příspěvků

Již nyní mohou autoři zasílat příspěvky na kongres Achema 2012, který se bude konat souběžně se stejnojmenným veletrhem v německém Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 18. až 22. června 2012. Pořadatelé určili tři klíčová témata. Prvním tématem jsou biotechnologie a vše, co k nim patří: v současné době především využití biotechnologií ke zpracování energetických plodin a k výrobě bionafty, výroba biopolymerů, biokatalytické reakce a v podstatě celá oblast potravinářské výroby. Druhým tématem je trvale udržitelná procesní výroba se speciálními tematickými okruhy energeticky a materiálově úsporných výrobních procesů, energetické efektivity, vodního hospodářství a recyklace. Třetím tématem jsou materiály. Zde bude zvláštní pozornost věnována materiálům vhodným k ukládání energie, dále moderním materiálům pro nanotechnologie, energetiku a iontovým kapalinám v procesním průmyslu.
 
Více než 900 přednášek kongresu doplní jeden z nejvýznamnějších veletrhů chemického a procesního průmyslu, kde se očekává téměř 4 000 vystavovatelů a 175 000 návštěvníků z celého světa.
 
Uzávěrka přihlášek příspěvků je 31. srpna 2011. Více informací zájemci najdou na http://kongress.achema.de/en/home.

(Bk)