Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Pokročilý systém strojového vidění dostupný všem

Kamery CV-X100 umožňují uživateli snadno implementovat složité inspekční funkce bez pomoci odborníků. Automatizované měření, samoučicí funkce, kompenzace optických vad a úhlového natočení kamery – to jsou jen některé z nových funkcí kamer CV-X.

Kamery CV-X mají intui­tivní menu a nástroje roztříděné podle oblastí použití. Uživatelé si je jen vyberou a potom sledují softwarového průvodce, který je provede jejich nastavením.

Kamery řady CV-X obsahují nový modul pro automatické měření. Prostřednictvím automatického odměřování v obrazových bodech (pixel) nebo milimetrech může být na součástech při jejich kontinuálním pohybu vykonáno současně několik inspekčních úloh. Nastavení je jednoduché: uživatel jen klikne na body, které se mají měřit, a automatické měření je připraveno ke spuštění.

Součástky se identifikují pomocí funkce rozpoznávání vzorů a mohou být podrobeny inspekci bez ohledu na jejich polohu. Kamery CV-X dosahují vysoké přesnosti inspekce a rychlost zpracování daleko převyšuje to, co je považováno za průmyslový standard (a to i u snímků s pěti miliony pixelů). Využívají při tom signálové procesory DSP a novou funkci detekce hran. Kamery CV-X umožňují také číst čárové a maticové kódy.

Popisované kamery navíc používají digitální korekci k odstranění vlivu instalace kamery a zkreslení objektivu. Výsledkem je, že analýza je provedena, jako by kamera byla umístěna přímo nad snímaným bodem. Tato funkce je využívána např. pro řízení robotů.

Keyence Česká republika, tel.: +420 222 191 483, info.czech@keyence.eu, http://cz.keyence.com