Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Pohodlné ovládání montážní linky v Kia Slovakia s panely Comfort

číslo 2/2006

Pohodlné ovládání montážní linky v Kia Slovakia s panely Comfort

Skříňka na ovládací a vizualizační moduly a zařízení určená do průmyslových provozů, kterou dodává firma Rittal pod označením ovládací panel Comfort, je zcela nový produkt v oblasti operátorských rozhraní (HMI) používaných při sledování a ovládání nejrůznějších strojů, strojních zařízení a technologických linek i procesů v téměř všech oblastech průmyslu (obr. 1). V České republice byla řada panelů Comfort poprvé představena na veletrhu Amper v březnu roku 2005 (viz také Automa č. 3/2005). V tomto článku je stručně charakterizována současná nabídka panelů Comfort, připomenuty jejich přednosti a popsáno jejich použití v automobilce Kia Slovakia.

Inovace v celku i v detailech

Pro nové ovládací panely řady Comfort jsou charakteristické především nová technologie výroby, výběrová kvalita použitých materiálů a téměř nepřeberné množství doplňků a příslušenství. Vše dohromady řadí tento nový typ panelů na špičku nabídky v daném oboru techniky.

Obr. 1.

Obr. 1. Panel Comfort jako součást operátorského rozhraní výrobní linky

Svou koncepcí řada panelů Comfort navazuje na všestranně vynikající dosavadní panely dodávané pod typovými označeními Optipanel a VIP6000. Panely řady Comfort v sobě nejen spojují vlastnosti obou předcházejících typů, ale navíc jsou v mnohém ještě vylepšeny.

Základní výhodou nového řešení panelů je bohatý sortiment různorodého upevňovacího materiálu, umožňující vestavět do čelní desky panelu téměř libovolné ovládací nebo vizualizační zařízení. Další jejich významnou vlastností je např. volitelná šířka a výška čelní desky panelů, standardně nabízených s hloubkou od 74 do 464 mm, to vše v krytí IP65.

Stranou pozornosti konstruktérů nezůstaly ani zdánlivě méně významné detaily, které lze, na rozdíl od dosud uvedených předností nového řešení, ilustrovat na obrázcích. Jsou to např.:

  • plochý čelní rámeček s volitelným profilem umožňujícím vložit popisovací štítek pro zákaznické označení stroje či zařízení (obr. 2a),

  • ergonomicky řešené rukojeti po stranách panelu (obr. 2b),

  • chladicí žebra pro lepší odvod ztrátového tepla (obr. 2c),

  • skříňka s klávesnicí s možností úplného přiklopení k panelu (obr. 2d).

Panely Comfort na montážní lince Dürr v Kia Slovakia

Výroba panelRittal v plném rozsahu zapatřící v ČR ke špičce mezi dodavateli v oblasti przískala od německé společnosti Dürr prestižní zakázku v rámci dodávky montážní linky do nového závodu automobilky Kia Slovakia v Žilině: kompletní dodávku elektrozařízení linky pro závěrečnou montáž, tzv. Final Assembly Shop.

Obr. 2.

Obr. 2. Vybrané konstrukční detaily panelů Comfort (viz text)

Pro řízení uvedené linky bylo nutné operátorské panely pro řízení a sledování pracovních operací instalovat přímo do prostor výrobního závodu. S tím vyvstalo několik požadavků jak na provedení vlastních operátorských panelů, tak z hlediska uspořádání pracovišť na lince. Dalším důležitým aspektem byl požadavek na dodávku co možná nejuniverzálnější sestavy, konkrétně pouze jediného typu panelu umožňujícího vestavbu dvou desek s různým osazením jednotlivými komponentami. Co se týče umístění v provozu, bylo nutné navrhnout stojanový sloup, který by bylo v případě potřeby možné snadno a s minimální pracností upravit na potřebnou výšku přímo na místě použití. Současně musely být panely provedeny tak, aby je bylo možné instalovat i na stěnu.

Dosavadní operátorské panely, které standardnití na lince od firmy Dürr bylo nutné složitch panelbkeré technické i ekonomické požadavky dané zakázky. Vzhledem k dlouholeté tradici ve výrobě operátorských panelů a nosných systémů firmy Rittal bylo její přizvání do výběrového řízení a rovněž následný výběr jako dodavatele panelů sázkou na jistotu.

Firma ATX dala před ostatními nabídkami přednost panelům Comfort od firmy Rittal především pro univerzálnost nabídnutého panelu, určeného pro dva druhy zástaveb, i nosného systému. Rovněž byla vzata v úvahu úroveň provozní bezpečnosti a nadčasový vzhled, kterými se panely řady Comfort vyznačují.

Obr. 3. Prototyp panelu Comfort pro Kia Slovakia s ovládacím zařízením a displejem
Obr. 4. Prototyp panelu Comfort v provedení bez displeje
Obr. 5. Panel Comfort na stojanu

Obr. 3. Obr. 4. Obr. 5.

Aby bylo možné v předstihu před výběrovým řízením ověřit, zda nabízené panely skutečně po všech stránkách splní veškeré požadavky uživatele, firma Rittal přednostně vyrobila dva panely řady Comfort se dvěma druhy speciálně upravených čelních desek z lehké slitiny (obr. 3, obr. 4). Za stojany byly zvoleny standardní nosné systémy Rittal CP-L, umožňující velmi snadno zkrátit nosné profily a tím změnit výškovou polohu panelu podle místní potřeby (obr. 5). Ovšem panely, ale i nosný systém CP-L byly s použitím standardních prvků již v prvopočátku navrženy přesně podle požadavků zákazníka, a tudíž se nepředpokládaly jejich další úpravy.

Kompletní operátorský panel na montážní lince se skládá ze dvou základních dílů, které dodává Rittal: z panelu řady Comfort a z čelní desky s výřezy pro přímou zástavbu ovládacích a vizualizačních přístrojů (dodávaných třetími stranami). Nad rámec standardní nabídky je součástí panelů Comfort dodaných do závodu Kia Slovakia pozinkovaná montážní deska, na kterou lze v případě potřeby upevnit lišty DIN (pro uchycení řadových svorek a aktivních prvků) a perforované kabelové kanály. Přední část panelu s upevněnou čelní deskou lze navíc po odemknutí zámku na boku panelu zcela odklopit a tím montérovi při servisu zařízení umožnit velmi dobrý přístup ke všem vnitřním dílům (obr. 6).

Obr. 6.

Obr. 6. Vnitřek panelu Comfort je po odklopení čelní desky dokonale přístupný

Veškeré prvky ze sestavy operátorského panelu je možné snadno demontovat, a v případě potřeby tudíž i velmi snadno vyměnit. Použití standardních dílů nosného systému znamená také snazší montáž, a tedy i úsporu času při instalaci zařízení ve výrobním závodě.

V současné době je většina objednaných panelů řady Comfort již instalována na místě použití ve výrobním závodě a úspěšně vyzkoušena. Obsluze montážní linky umožní pohodlně ručně ovládat dopravníky a řídit kompletaci finálních výrobků. Určitá část dodaných panelů je určena k vizualizaci různých fází výrobního procesu.

Nejen panely Comfort

S celým sortimentem ovládacích panelů nabízených firmou Rittal se budou moci zájemci seznámit na veletrhu Amper na výstavišti v Praze-Letňanech ve dnech 4. až 7. dubna 2006, popř. se informovat na adrese společnosti.

Lukáš Rychetský, Jiří Nepraš,
Rittal Czech, s. r .o.

Rittal Czech, s. r. o.
Ke Zdibsku 182
250 66 Zdiby u Prahy
tel.: 234 099 000
fax: 234 099 099
e-mail: info@rittal.cz
http://www.rittal.cz