Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Podle Svazu průmyslu musí EU zavést nová pravidla pro přenos dat

Evropská unie by měla vyjednat novou dohodu, za jakých podmínek přenášet data, zejména pokud jde o přenos do Spojených států amerických. Svaz průmyslu a dopravy České republiky prosazuje, aby při nastavování podmínek nebyla EU příliš striktní. Neměla by např. prosazovat lokalizaci dat, která by znamenala zvýšení nákladů nejen pro poskytovatele dotčených služeb, ale i pro jejich zákazníky.

 

V průběhu diskuse u kulatého stolu s názvem Přenosy dat mimo EU – aktuální vývoj a otázky, kterou pořádal Svaz průmyslu a dopravy společně se Spolkem pro ochranu osobních údajů, zazněl požadavek, aby EU věnovala pozornost i pobrexitovým vztahům.

 

Přenos dat dodnes bez jasných pravidel

Soudní dvůr EU zrušil rozsudkem SDEU C-311/18 ve věci Data Protection Commissio­ner v řízení vedeném proti společnosti Facebook Ireland Ltd a Maximillianu Schremsovi (tzv. SCHREMS II) z 16. července 2020 tzv. Privacy Shield, na jehož základě bylo možné předávat osobní údaje do USA. Právě v této zemi sídlí mnoho firem, které zpracovávají velkou část evropských dat. Skoro rok a půl se tak přenos osobních dat řídí nejasnými pravidly a zatím nic nenasvědčuje tomu, že se tato praxe v dohledné době změní.

„Data jsou stejně strategická surovina jako ropa nebo zemní plyn. Na rozdíl od těchto přírodních zdrojů ale jejich objem neustále stoupá. Mnohé podniky vidí budoucnost svých obchodních aktivit ve využití cloudových služeb. Proto musíme zajistit, aby data mohla bezpečně proudit mezi Evropskou unií a jejími strategickými partnery a zároveň byla stoprocentně chráněna. Nynější situace je neúnosná, takto zásadní věc se nemůže řídit tak dlouhou dobu jen provizorními pravidly. Je nezbytné, abychom s USA našli společnou řeč a nastavili jasná pravidla pro přenos dat. Pokud se to nepodaří, důsledky v podobě snížení konkurenceschopnosti a inovací se projeví na obou stranách Atlantiku,“ vysvětluje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

Jaký je postoj Svazu průmyslu?

Evropská komise jednání s americkou administrativou již zahájila, shodu ale stále nenašla. Přenos dat se nyní řídí tzv. standardními smluvními doložkami. Evropská komise navíc připravuje etické kodexy. Svaz průmyslu podporuje požadavek, aby datům mimo EU byla poskytována stejná ochrana jako uvnitř Unie. Jejich sdílení by se však nemělo nařizovat formou závazných právních předpisů. Svaz průmyslu také nesouhlasí s opatřeními pro lokalizaci dat, která by mohla bránit přístupu firem do evropské datové infrastruktury.

„Jsem přesvědčená, že nová pravidla při zachování vysoké úrovně ochrany osobních údajů lze nastavit tak, aby podporovala konkurenceschopnost evropských firem, například pokud jde o správu cloudových úložišť. Jsme proto rádi, že ministerstvo průmyslu a obchodu zařadilo přenos dat mimo EU jako jednu z priorit pro blížící se české předsednictví v Radě EU,“ doplňuje Milena Jabůrková.

 

(jh)