Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Poděbrady 13 – konference pro energetiky

Ve dnech 19. až 20. listopadu 2013 (úterý, středa) se v Poděbradech na lázeňské kolonádě uskuteční konference Poděbrady 13. Již osmnáctý ročník je věnován energetice a energetickým rozvodným sítím. Programu letošní akce dominují aktuální otázky řízení elektrizační soustavy (ES). Konferenci organizuje EGÚ Praha Engineering, a. s. (www.egu-prg.cz), ve spolupráci s Českou technologickou platformou Smart Grid (ČTPSG). Mediálními partnery jsou časopisy Automa a Energetika. Cílem akce je poskytnout informace o aktuálním stavu oboru energetika v národním i evropském kontextu a o souvisejících trendech vývoje – o energetické politice EU a souvisejících atributech. Záměrem je vytvořit prostor pro prezentaci inovativních řešení, metodických postupů a technologií. Očekávána je živá diskuse k aktuálním otázkám. Program je členěn do dvou tematických bloků: Elektroenergetika ČR/SR, aktuální stav, výhledy, perspektivy a Metodologie a technická řešení pro elektroenergetiku. První je orientován na aktuální problémy energetiky – SEK, proces novelizace legislativy, postavení sektoru energetika v evropských souvislostech a zkušenosti s využitím procesů otevřeného trhu v praxi a vyplývající náměty. Blok bude zakončen panelovou diskusí za účasti zástupců významných subjektů energetiky a určujících institucí. Druhý, časově dominantní tematický blok bude zaměřen na technické otázky a problémy řízení ES v nových podmínkách a na jejich řešení. Bude rozdělen do sekcí: procesy řízení a optimalizace provozu elektroenergetických soustav a zdrojová základna energetiky, variabilita zdrojů versus akumulace energie, spolehlivost, bezpečnost, technologie WAMS a metodologie. Součástí konference je i sekce posterů a výstavka produktů a odborných aktivit pro energetiku. Konference je určena pracovníkům v energetice, energetických provozů, průmyslových subjektů a dopravy, odborníkům inženýrských firem a odborným pracovníkům vysokoškolské sféry ČR a SROV. Uzávěrka přihlášek k účasti je 18. října 2013 (beran@egu-prg.cz, sovova@egu-prg.cz), program je k dispozici na www.egu-prg.cz).

(Šm)