Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Pneumatické zařízení pro výrobu kabelových svazků

Automa 10/2000

(firemní článek)

Pneumatické zařízení pro výrobu kabelových svazků

Pneumatická zařízení, jimž je věnováno toto číslo časopisu, nejsou určena jen pro regulační přístroje. Používají se i v oblastech pohonů, manipulačních zařízení, nářadí a výrobních strojů.

Obr. 1.

Zajímavou aplikací pneumatických zařízení je automatický systém pro svazování kabelových svazků vyvinutý a vyráběný americkou firmou Panduit.

Kabelové svazky jsou používány v nepřeberném množství aplikací. Největším zákazníkem je dopravní průmysl, ale i výroba elektrických a elektronických strojů a systémů, výpočetní techniky, reprografických zařízení, domácích spotřebičů, měřicích a medicínských přístrojů atd.

Prvním krokem při výrobě kabelového svazku je příprava panelu, který vychází z požadavků předepsaných projektovou dokumentací. Na panelu jsou podle konkrétní aplikace instalovány nejrůznější upínací a vyvazovací pomůcky, které slouží k upevnění jednotlivých kabelů. Následuje natažení připravených kabelů (tzn. jednotlivých kabelů či kabelů v menších svazcích, osazených konektory, spojkami apod.) podle vytyčených tras na panelu a jejich svázání zvolenou technikou.

Při tradičním způsobu svazkování je nutné svazek nejprve ručně ovinout stahovací páskou, pásku uzamknout, utáhnout předepsanou silou a nakonec přesahující část pásky odstřihnout. Tento způsob je náročný na přesnou lidskou práci a je pochopitelně i zdlouhavý. Není proto divu, že velcí výrobci svazků hledají způsob, jak tuto činnost na jedné straně zrychlit a na druhé straně vyloučit lidský faktor jakožto potenciální zdroj chyby.

Jednou z cest velkého zvýšení produktivity práce v této oblasti je instalace automatického svazkovacího systému Panduit PAT1M, který řečený výrobce vystavoval i na MSV 2000 v Brně (obr. 1). Nad strojem je možné vidět velkokapacitní zásobník stahovacích pásek (kotouč jich obsahuje 5 000 kusů na jednostranném vodicím pásu). Součástí systému je i samotný stroj, hadice a svazkovací pistole.

Pracovní obsluha nejprve přiloží čelisti svazkovací pistole na odpovídající místo na svazku na panelu. Stisknutím spouště je odstartován pracovní cyklus, uzavřou se čelisti pistole (obepnou svazek), páska odstřižená z nosného pásu je stlačeným vzduchem prostřelena transportní hadicí až do pistole a v pistoli poté mechanicky ovinuta okolo svazku, utažena a její přesahující nepotřebná část hladce odstřižena. Celý tento cyklus trvá 0,8 s. Pro srovnání – tradiční manuální instalace trvá minimálně 10 s, otázkou navíc zůstává vytrvalost takového tempa.

Navzdory skutečnosti, že počáteční investice při pořízení takovéhoto systému není zanedbatelná, dokazují ekonomické výpočty její návratnost v horizontu měsíců již při roční spotřebě 300 až 350 tisíc pásků. Uživatelé navíc sami vyhodnotí přínos v odstranění chybovosti práce.

V Evropě má Panduit reference na více než 120 systémů tohoto typu. Jsou používány všemi renomovanými automobilkami či jejich subdodavateli, výrobci značkových domácích spotřebičů či speciálních zařízení (zdravotnická technika). V České republice se se svazkovacími systémy lze setkat zatím u místních poboček zahraničních koncernů.

Kromě rychlosti samotné práce je důležitým faktorem spolehlivost systému, pro niž nejlépe hovoří zkušenosti velkokapacitních odběratelů. Za firmou Panduit stojí navíc vývoj a výroba předchozích generací svazkovacích systémů, kdy každá další generace staví na zkušenosti generace předchozí. PAT1M je např. vybaven dokonalým diagnostickým systémem, který s obsluhou komunikuje prostřednictvím displeje LCD.

Všeobecně je Panduit po dobu téměř padesáti let znám jako výrobce špičkové kvality, který si zakládá na své reputaci a který do výzkumu a vývoje ročně reinvestuje značnou část svých výnosů. Informace o produktech Panduitu (systému PAT1M, svazkovacích pomůckách, výrobcích pro osazování kabelů atd.) je možné dostat u autorizovaného distributora pro ČR – firmy SVK Elektronik (viz inzerát) nebo na internetové adrese www.panduit.com

SVK Electronic s. r. o.
Poděbradská 186/56, 180 66 Praha 9
(v prostorách Tesly Hloubětín)
Tel.: 02/66 10 76 06 - 8, 483
Fax: 02/66 10 73 21, 379
Tel./fax: 066/730 96 82
E-mail: svk@svk.cz
www.svk.cz