Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Pneumatické válce pro každou aplikaci

Automa 10/2000

(firemní článek)

Pneumatické válce pro každou aplikaci

Firma Stránský a Petržík byla založena v dubnu 1991. Její původní činností byla konstrukce jednoúčelových strojů, kterou během krátké doby zcela nahradila výroba pneumatických válců. Zpočátku byla pouze zpracovávána výkresová dokumentace a výroba byla řešena kooperacemi. Majitelé postupně pořizovali výrobní zařízení, které je v současné době umístěno ve vlastních budovách.

Obr. 1.

V polovině roku 1996 byla založena společnost Stránský a Petržík, pneumatické válce, spol. s r. o., jež přebrala veškeré výrobní a obchodní aktivity obou fyzických osob, a nosným programem nové firmy nadále zůstala výroba pneumatických prvků. Během několikaleté činnosti se podařilo vytvořit společnost se širokým spektrem služeb v oblasti pneumatických zařízení. V současné době je tato společnost schopna zákazníkům nabídnout projektové práce, návrhy pneumatických obvodů složených ze standardních nebo atypických prvků a jejich kompletní dodávky včetně montáže i oživení. V červnu letošního roku byl firmě Stránský a Petržík pneumatické válce, spol. s r. o., udělen Českou společností pro jakost certifikát shody s normou ČSN EN ISO 9001.

Pneumatické válce, vyráběné podle mezinárodně platných norem ISO 6431, 6432 a VDMA 24562, jsou v různém provedení, včetně normalizovaného upínacího příslušenství. Obchodní oddělení nabízí pneumatické válce od průměru pístu 8 mm až do průměru pístu 320 mm. V současné době je dokončen vývoj a připravena výroba válců s průměrem pístu 400 mm. Maximální délka zdvihu u standardně vyráběných pístů je do 3 m. V přehledně uspořádaném katalogu lze najít pneumatické válce v mnoha typech k nejrůznějšímu použití: jednočinné, dvojčinné, s vnějším nebo vnitřním závitem na pístnici, s průběžnou pístnicí, s přídavným lineárním vedením nebo s rotačním pohybem, válce dvoupístnicové, se seřiditelným tlumením koncových poloh, s brzdou nebo s dutou pístnicí. Pneumatické válce je možné vyrobit s těsnicími prvky, které odolávají teplotám do 80 °C nebo do 110 °C, popř. pro vysoké teploty do 180 °C. Pro indikaci polohy pístu ve válci je možné použít nový snímač polohy SP-4. V tomto spínači je zapojeno již osvědčené jazýčkové relé a nová elektronika pro stejnosměrné i střídavé napětí 5 až 50 V. Pro válce provozované při vyšších teplotách je určen snímač teploty SP-472. Je vyzkoušen pro pracovní teplotu 150 °C. Všechny pneumatické válce jsou vybaveny trvalou tukovou náplní, takže již není třeba přimazávat vzduch. Firma Stránský a Petržík, pneumatické válce, spol. s r. o., tak nemalou měrou přispívá k ochraně životního prostředí.

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Speciální pneumatické válce
Tyto válce jsou určeny pro speciální použití. Pod pojmem „speciální“ je nutné si představit takové válce, které nejsou v souladu s odpovídajícími normami ČSN, ISO, VDMA. Liší se tvarem, rozměry nebo materiálem, popř. jinými parametry. Jde o „malé“ konstrukční změny – změna závitu na pístnici, různé druhy povrchových úprav, použití různých materiálů, změna připojovacích závitů, prodloužení pístní tyče – i speciální řešení kompletního pneumatického válce. V současné době se každý desátý zákazník na společnost obrací se žádostí o nějakou změnu konstrukce. Je to v případech, kdy nelze použít žádný ze sériově vyráběných válců, které jsou běžně k dostání na našem trhu. Nejčastěji jde zákazníkům o rychlost, s níž je náhradní válec vyroben, kvalitu a v neposlední řadě i o cenu. Za celou dobu existence společnosti Stránský a Petržík pneumatické válce, spol. s r. o., bylo vyrobeno více než 3 000 speciálních atypických pneumatických válců. Přestože jde o kusovou nebo malosériovou výrobu, jsou vždy splněny všechny požadavky kvality. To je umožněno postupným zaváděním nových obráběcích strojů CNC a kontrolou všech součástí pneumatických válců souřadnicovým měřicím strojem. Z některých zvláštních úprav pneumatických válců podle potřeb a přání zákazníka se časem stávají standardně nabízené varianty: pneumatické válce celé z korozivzdorné oceli, válce pro vysoké teploty, jednočinné válce s předepsanou silou vratných pružin, speciální válce důlního provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu s platným odborným posudkem státní zkušebny Ostrava-Radvanice.

Obr. 5.

Pneumatický válec M-01
Speciální pneumatický válec M-01 je projektován k otevírání skleněných stropních oken výrobních a montážních hal. U tohoto válce bylo požadováno dodržení délky zástavby, síly a umístění plnicích otvorů. Válec M-01 je dvouplášťový. Oba plnicí otvory pro vysouvání a zasouvání pístnice jsou umístěny ve spodním víku válce. Celý válec je vyroben z hliníkové slitiny, pístnice je ocelová. Válec splňuje požadavek na fixování pístnice ve vysunuté nebo zasunuté poloze při přerušení dodávky stlačeného vzduchu. Tím je zajištěn požadavek, aby okno zůstalo otevřeno nebo zavřeno, přestože válec není pod tlakem. Standardní pneumatický válec s brzdou nebylo možné v tomto případě použít, proto byl navržen nový systém mechanického jištění pístnice v krajních polohách, založený na principu kuličkového zámku. Po přivedení stlačeného vzduchu na jednu stranu pístu se nejdříve kuličkový zámek odjistí a teprve potom se začne pístnice vysouvat nebo zasouvat, v závislosti na tom, na jakou stranu pístu byl tlakový vzduch přiveden. Pístnice je jištěna pouze v krajních polohách. Použití tohoto válce při ovládání stropních oken (poprvé v závodě Škoda Mladá Boleslav) má dvě velké přednosti z hlediska bezpečnosti. Ve dnech mimo provoz, kdy v systému není tlakový vzduch, nelze okno zvenku otevřít. Za provozu, když je okno otevřeno a je přerušena dodávka stlačeného vzduchu, okno zůstává otevřeno – zabezpečení odvětrání při požáru.

Několik slov na konec
Společnost Stránský a Petržík, pneumatické válce, spol. s r. o., ve spolupráci s německou firmou Numatics nabízí i další prvky: elektropneumatické rozváděče a prvky na úpravu vzduchu, které jsou důležité při konstrukci pneumatických obvodů. V tomto článku není možné podat vyčerpávající informace o všech pneumatických válcích a jejich komponentách vyráběných v Bílé Třemešné. Aby se mohli zájemci kdykoliv seznámit s celým výrobním programem, lze na internetové adrese – www.stranskyapetrzik.cz – najít vždy aktuální katalog a mnoho dalších informací. Společnost zprovoznila internetový obchod, ve kterém lze vybírat on-line veškeré výrobky, sestavit objednávku a kliknutím myši ji odeslat na adresu: www.vltava2000.cz/pneuprvky. Společnost Stránský a Petržík, pneumatické válce, spol. s r. o., zastupují firmy Jaroslav Misík, Boršice, a ESL a. s., Brno, a ve Slovenské republice firma ALYA s. r. o. Poprad.

Český výrobce pneumatických válců, upínacího příslušenství, šroubení a ostatních pneumatických prvků

Stránský a Petržík pneumatické válce s. r. o.
Legionářská 561
544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 0437/82 95 36, 0437/83 12 31
fax: 0437/82 02 05, 0437/83 18 13
e-mail: info@stranskyapetrzik.cz
http://www.stranskyapetrzik.cz