Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Pneumatické prvky

číslo 1/2004

Pneumatické prvky

Pneumatické prvky dodávané na trh společností Poličské strojírny, a. s., jsou rozděleny na dvě skupiny: standardní pneumatické prvky a mobilní pneumatické systémy.

Obr. 1.

Standardní pneumatické prvky

V oblasti pneumatických prvků pro standardní aplikace již mnoho let nabízejí Poličské strojírny ucelený sortiment ovládacích ventilů, pneumatických pohonů, jednotek úpravy vzduchu a propojovacího šroubení a hadiček (obr. 1). Mnoho zákazníků také využívá možnosti dodávek zakázkově upravených pneumatických prvků či výrobků zkonstruovaných na míru – válce pneumatických pohonů s upravenými zástavbovými rozměry, pohony s tandemovými válci, pohony pro prostředí s nebezpečím výbuchu, pneumaticko-hydraulické multiplikátory atd. Zdarma je poskytováno poradenství při volbě pneumatických prvků či při sestavování pneumatických obvodů, samozřejmostí je poskytování záručních a pozáručních servisních služeb.

Mobilní pneumatické systémy

Obor mobilní pneumatické systémy (MPS) zahrnuje výrobu a dodávky kompletních pneumatických systémů pro ovládání dveří dopravních prostředků. Takovéto produkty nacházejí uplatnění především v autobusech, trolejbusech, železničních vagonech či v nákladních automobilech. Výrobky oboru MPS jsou rozděleny do tří základních oblastí: řídicí prvky, výkonové prvky a příslušenství. Pneumatický obvod dopravního prostředku může být řízen elektromagnetickým ventilem, nebo častěji ovládacím blokem.

Obr. 2.

Ovládací blok (OB, obr. 2) je svou podstatou sestava několika ovládacích ventilů v jednom kompaktním tělese. Blok zajišťuje základní funkce dveřního systému – otevírání a zavírání dveří, ovládání zajišťovacích zámků (v závislosti na druhu použitých ovladačů) a zpravidla signalizaci úrovně napájecího tlaku. Další funkce jsou volitelné – seřizování rychlosti chodu pneumatických ovladačů regulací průtoku vzduchu, zpětné otevření při sevření pasažéra či předmětu dveřmi, odvedení tlakového vzduchu z pneumatického obvodu v nouzovém stavu atd. Zákazník má možnost výběru z mnoha ovládacích bloků, které se v Poličských strojírnách sériově vyrábějí, popř. je možné, po zvážení všech technických a ekonomických hledisek, zkonstruovat nový či upravený ovládací blok odpovídající konkrétním potřebám zadavatele.

Výkonovými prvky pneumatického obvodu pro dveřní systém jsou pneumatické ovladače. Společnost vyrábí dva druhy ovladačů: přímočaré ovladače, což jsou pneumatické pohony se standardními nebo upravenými zástavbovými rozměry, se seřiditelným tlumením v koncových polohách a s magnetickým snímačem pro bezkontaktní signalizaci polohy pístu, a otočné pneumatické ovladače, u kterých je přímočarý pohyb pístu transformován na otočný pohyb. Nabídka těchto ovladačů je rozdělena na dvě podskupiny, rozlišené způsobem zajištění křídel dveří v zavřeném stavu: otočné ovladače se zdvihem v koncové poloze (řada OD, obr. 3) – v zavřeném stavu je křídlo dveří zdviženo o přibližně 15 mm a mechanicky zajištěno v zajišťovacích smecích, a otočné ovladače bez zdvihu (řada OK), které realizují pouze otočný pohyb a křídla dveří jsou zajištěna např. pomocí zajišťovacích zámků, ovládaných jednočinným kompaktním pneumatickým pohonem.

Obr. 3.

Konstrukce otočných ovladačů řady OD a OK využívá k převodu přímočarého pohybu na rotační pohyb systém protiběžných šroubovicových drážek. Ve srovnání s běžným řešením toto s sebou nese příznivější průběh krouticího momentu, který umožňuje bezpečné a bezproblémové zavírání dveří i v případě nepříznivého rozkladu sil působících na mechanismus křídla dveří (např. při náklonu vozu či při jízdě ve složitém terénu). Úhel otočení ovladače může být upraven podle požadavků zákazníka. Umožňuje tak využití seřiditelného tlumení v obou koncových polohách ovladače. To znamená podstatné zmenšení rázů ovladače v koncových polohách, což dovoluje zvýšit rychlost chodu dveří oproti klasickým systémům až o 40 %. To je nezanedbatelná přednost především při provozu městských autobusů. Otočné ovladače řady OK a OD jsou podobně jako ovládací bloky OB charakterizovány bezúdržbovým provozem, vysokou užitnou hodnotou a dlouhou životností.

V nabídce příslušenství MPS je sortiment vodicích tyčí, napínání a unášecích ramen pro upevnění křídla dveří, smeky pro zajištění dveří v zavřeném stavu, zajišťovací zámky dveří ovládané kompaktními pneumatickými pohony, kryty otočných ovladačů atd.

Ing. Richard Pelikán,
Poličské strojírny, a. s.

Poličské strojírny a. s.
572 12 Polička
tel.: 461 751 519, 514, 512
fax: 461 751 516
e-mail: hefa@pos.cz
http://www.pos.cz

Inzerce zpět