Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Plovákový hladinoměr pro vertikální montáž s ukazatelem

číslo 8-9/2005

Plovákový hladinoměr pro vertikální montáž s ukazatelem

Společnost Level Instruments nabízí kompletní řešení pro měření polohy hladiny, průtoku, tlaku, teploty a vlhkosti. Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám. V tomto článku jsou představeny plovákové hladinoměry pro vertikální montáž s místním ukazatelem od firmy Henrich Kübler AG, Baar, Švýcarsko, jejíž výrobky jsou dodávány na český a slovenský trh pod obchodní značkou KFG Level.

Popis a funkce

Plovákové hladinoměry pro vertikální montáž opatřené místním ukazatelem tvoří nedílnou součást tlakových nádrží. Komora plovákového hladinoměru je montována na víko nádrže (nádoby) při použití odpovídajícího přírubového připojení. Uvnitř komory hladinoměru je na přenosové tyči pevně spojené s plovákem umístěn permanentní magnet, který svým intenzivním magnetickým polem umožňuje přesně sledovat polohu hladiny kapalin v komoře. Poloha magnetu, a tudíž i plováku, s nímž je magnet spojen, je přenášena magnetickým polem přes stěnu komory hladinoměru na vnější ukazatel a na spínací prvky (obr. 1).

Obr. 1.

Obr. 1. Plovákový hladinoměr pro vertikální montáž s místním ukazatelem

Magnetická indikační lišta

Jako vnější ukazatel přímo zobrazující polohu hladiny je použita magnetická indikační lišta. Tvoří ji malé válečky z plastu nebo lehké (hliníkové) slitiny s povrchem po délce zpola bílým a zpola červeným a s vloženými tyčovými magnety, jež jsou otočně uloženy v zobrazovací liště ze slitiny hliníku nebo z korozivzdorné oceli. S pohybem plováku sledujícího změny polohy hladiny v zásobníku se válečky přetáčejí proti pozorovateli z bílé strany na červenou se stoupající hladinou a z červené na bílou s klesající hladinou. Polohu hladiny uvnitř nádoby lze takto kontinuálně sledovat bez vnějšího zdroje energie.

Snímání polohy hladiny

Kontinuální měření polohy hladiny je založeno na tom, že magnetické pole permanentního magnetu na přenosové tyči aktivuje přes stěnu komory velmi malá jazýčková relé, tvořící spolu se sítí rezistorů třívodičově zapojený potenciometrický obvod. Napětí naměřené na „běžci„ potenciometru je úměrné poloze hladiny v nádobě. Snímače jsou standardně dodávány ve třech variantách s roztečí jazýčkových relé 5, 10 nebo 15 mm. Při použití převodníku TP43 (také v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu) lze proměnný odpor potenciometru převádět na standardní analogový signál 4 až 20 mA.

Magnetické hladinové spínače

Magnetické spínače jsou použity jako limitní spínače pro signalizaci minimální nebo maximální hladiny. Permanentní magnet v plováku aktivuje v tomto případě bistabilní jazýčkový kontakt ve spínači, který může být využit k hlídání naplnění nádrže, ke spouštění a vypínání čerpadla, otevírání nebo zavírání ventilu apod.

Použití

Plovákové hladinoměry pro vertikální montáž s místním ukazatelem jsou určeny především pro ty případy, kde provozní podmínky neumožňují instalovat z boku nádrže obtokové stavoznaky, např. při měření polohy hladiny v podzemních zásobnících. Poloha hladiny v nádrži je díky magnetické indikační liště MRA patrná i na velkou vzdálenost. Jak již bylo zmíněno, v případě potřeby je možné hladinoměr dále doplnit elektrickými senzory polohy hladiny a dvouvodičovým převodníkem TP s výstupem 4 až 20 mA, popř. s protokolem HART či rozhraními Foundation Fieldbus nebo Profibus. Plovákový hladinoměr s namontovanými magnetickými spínači je dále využíván pro indikaci limitních hladin a následné ovládání čerpadla nebo ventilu.

Speciální konstrukční materiály umožňují použít tyto hladinoměry k měření i velmi unikátních médií.

K přednostem plovákových hladinoměrů pro vertikální montáž s místním ukazatelem patří jednoduchá, robustní a nerozbitná konstrukce s oddělením média od indikační části přístroje, a tudíž možnost bez problémů měřit, indikovat i detekovat polohu hladiny agresivních, hořlavých, jedovatých, horkých a silně znečištěných médií. Magnetická indikační lišta spolehlivě pracuje bez potřeby přívodu energie. Díky těmto vlastnostem a dále širokému rozsahu nabízených korozivzdorných materiálů, provoznímu tlaku až do 1,6 MPa a teplotě od –40 do +200 °C při možnosti použít plovák i v provedení pro velmi lehká kapalná média od 300 kg·m–3 jsou tyto přístroje ideálním řešením mnoha měřicích úloh v průmyslu. Měřicí rozsah je podle provedení od 0 do 200 nebo až do 5 000 mm.

Dostupnost

Vedle sortimentu magnetických plovákových hladinoměrů s místním ukazatelem dodává firma Heinrich Kübler AG, Baar, Švýcarsko také magnetické obtokové stavoznaky, magnetické plovákové spínače pro vertikální nebo horizontální montáž a plovákové hladinoměry. Součástí jejího sortimentu jsou i přístroje pro tlaky do 40 MPa a teploty od –160 do +400 °C, a to i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Na českém trhu firmu KFG Level Heinrich Kübler AG, Baar, Švýcarsko zastupuje společnost Level Instruments spol. s r. o. Sortiment kvalitních švýcarských výrobků za příznivé ceny je českým zákazníkům k dispozici již několik let.

(Level Instruments)

LEVEL INSTRUMENTS spol. s r. o.
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 596 622 884, 596 622 618
fax: 596 620 618
hot-line: 602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz