Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Plošný snímač FA45 Sensopart v praxi

Cílem tohoto článku je přiblížit potenciálním uživatelům základní technické charakteristiky a příklady použití oblíbeného a všestranného snímače FA45 v praxi. Od roku 2006, kdy se tento snímač objevil na našem trhu, prošel několika zdokonaleními. Úpravy jsou reakcí na tisíce úspěšně realizovaných případů jejich použití po celém světě. V České republice a na Slovensku, kde produkty firmy Sensopart distribuuje společnost Axima a poskytuje technickou podporu jejich odběratelům, byly snímače použity v desítkách projektů. V článku jsou uvedeny některé příklady použití senzorů v provedení FA45 – Colour, určených k rozlišení barev, odstínu, sytosti, popř. jasu zadané barvy. Paleta uplatnění těchto snímačů je
skutečně široká. Lze jimi kontrolovat kvalitu potisku štítků a výrobků, zjišťovat přítomnost součástí s odlišnou barvou, třídit výrobky podle barevných značek, kontrolovat zapojení signálek a diodových displejů elektronických zobrazovacích přístrojů, kontrolovat barvy žil kabelů, ale také dozírat na barvu pečiva při pečení v průmyslových pekárnách.
 
Několik příkladů z praxe: ve šroubení hliníkového odlitku má být umístěn těsnicí o-kroužek. Tento o-kroužek má barvu odlišnou od odlitku, a jeho přítomnost proto může být snadno zjišťována snímačem FA45 – Colour. Druhý příklad: kabel je při montáži osazen konektorem a je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny vodiče připojeny na správný kolík konektoru. Pro FA45 – Colour je to snadný úkol, stačí mu porovnat barvy žil s uloženým správným vzorem zapojení. Takto lze kontrolovat až 32žilové kabely. A třetí příklad z praxe: v mnoha případech se vyrobené díly, např. odlitky, proměřují a rozdělují do několika skupin, v nejjednodušším případě na vyhovující, nevyhovující, ale opravitelné a nevyhovující a neopravitelné. Ve složitějším případě je rozměrových skupin více a při montáži se musí pro celý výrobek použít komponenty z odpovídajících rozměrových skupin. Příslušnost k jednotlivým skupinám se po proměření odliší barevnou značkou. Zatímco pro lidskou obsluhu může být třídění podle barevných značek únavné, pro FA45 – Colour je to snadný úkol.
 
Další příklady jsou podrobněji představeny v následujících odstavcích, včetně fotografií z realizace v praxi.
 

Příklad použití snímače FA45 – Colour

Při kontrole barvy jednotlivých plastových dílů na hřídeli (obr. 1) lze pomocí jediného snímku třídit maximálně 32 vzorů. V tomto případě je podmínkou stejná barva všech dílů. Výstup ze snímače je binární, tedy informace: „ano, výrobek je správně osazen, všechny segmenty na hřídeli jsou požadované barvy“. Zaznamená-li plošný snímač odlišnou barvu některého kontrolovaného dílu, je tento výrobek dalším zařízením vyřazen z výrobního procesu.
 

Typické použití

Na obr. 2 je snímač součástí speciálního testovacího zařízení. Úkolem je zjistit, zda svítí příslušné signální LED určující správné zapojení prvků na desce plošného spoje. Výsledky jsou posílány prostřednictvím komunikačním rozhraní RS-422 do programovatelného automatu. Následně lze přesně určit svítící a nesvítící LED, tedy správně a nesprávně zapojené komponenty.
 

Snímače Sensopart pro efektivní kontrolu výroby

Plošné snímače Sensopart jsou nabízeny ve třech základních provedeních. Snímač s označením Colour je určen pro rozlišování barev, Object pro kontrolu různorodých objektů, Reader pro čtení čárových a maticových kódů (DataMatrix). Samozřejmostí je i široká nabídka příslušenství (externí osvětlení, flexibilní upevňovací systém, modul I/O, průmyslové PC pro konfiguraci a zobrazení aktuálního stavu při práci snímače, připojovací a konfigurační kabely). Snímače Sensopart se uplatní ve výrobních závodech, kde je třeba zvyšovat kvalitu a efektivnost práce výstupní kontroly výrobků, nebo tam, kde je nutné splnit požadavek odběratele na zřízení kontrolního pracoviště. Použití naleznou i při konstrukci výrobních linek či jednoúčelových strojů.
Lukáš Poláček, Axima
 
Obr. 1. Kontrola barvy plastových dílů
Obr. 2. Kontrola správného zapojení prvků na desce plošného spoje