Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Plochý vodicí systém GV3 pro aplikace „pick and place“

číslo 3/2006

Plochý vodicí systém GV3 pro aplikace „pick and place“

Podavače polotovarů obráběcích strojů lze v případě, že jejich mechanismus je umístěn mimo pracovní prostor stroje, řešit mnoha způsoby. Obr. 1. Jestliže však je podavač umístěn přímo v pracovním prostoru stroje, a je tak přímo vystaven nepříznivým účinkům odletujících třísek, je počet dostupných řešení omezen.

Jako ideální řešení tohoto problému se osvědčil plochý vodicí systém GV3 Hepco Motion s dvouřadými kladkami odolnými proti znečištění. Podavač je upevněn na nosnou konstrukci stroje a jednoosý pohyb probíhá přímo v pracovním prostoru stroje. Ploché vodicí dráhy systému GV3 jsou umístěny nad sebou, aby vytvářely teleskopický posun. Pneumaticky poháněný pojezd každé lišty je zhruba 400 mm. Podavač přemísťuje obrobky z upínací hlavy a ukládá je do palety. Četnost a rychlost pohybu jsou relativně malé – hlavní omezující podmínky jsou omezený prostor a nutnost použít vedení odolné proti třískám.

Systém GV3 v teleskopickém uspořádání je pro daný problém nejen technicky plně vyhovující, ale jeho výhodou jsou i nízké náklady.

HepcoMotion, fax: +49 091 289 271-50, e-mail: info.de@hepcomotion.com, http://www.hepcomotion.com