Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

PLCopen se zaměřuje na komunikaci se SCADA/HMI

číslo 4/2005

PLCopen se zaměřuje na komunikaci se SCADA/HMI

Organizace PLCopen, původce standardu IEC 61131-3, definujícího jazyky pro programování řídicích systémů, oznámila, že se dále zaměří na definici rozhraní pro komunikaci mezi aplikačním programem typu SCADA/HMI, odpovídajícím programovacím nástrojem a konfigurátory komunikačních sběrnic. Práce byly zahájeny v únoru 2005. Výsledné dokumenty se budou týkat jednak definice běžných objektů a jednak činností, které mohou být vykonávány během uvádění řídicího systému do chodu. Cílem práce je umožnit komunikaci off-line i on-line mezi příslušnými programovými nástroji při použití run-time verze API. V dalším období se PLCopen bude zabývat problematikou testů pro hodnocení výkonnosti řídicích systémů, knihovnami pro komunikaci po Ethernetu a schématy pro pojmenování proměnných a normalizované číslování vodičů.
[PLCopen, prosinec 2004.]

(sm)