Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

PLCopen Coding Guidelines

Sdružení PLCopen uvedlo jako součást iniciativy Software Construction Guidelines sadu doporučení PLCopen Coding Guidelines ver. 1.0. Doporučení jsou nyní k dispozici ke stažení na webové stránce http://bit.ly/22XgRkF. Dokument obsahuje 63 pravidel pro tvorbu programů pro PLC. Co bylo příčinou vzniku těchto doporučení? Ačkoliv pro mnoho programovacích jazyků taková doporučení existují, pro důležitou oblast programovacích jazyků podle IEC 61131-3 a jejich rozšíření PLCopen zatím nic takového k dispozici nebylo. Přitom software pro použití v průmyslu je stále důležitější, softwarové projekty jsou stále rozsáhlejší a komplexnější a náklady spojené s chybami v programu jsou stále větší. Software v současné době představuje v průměru téměř polovinu počátečních nákladů na projekt a následně 40 až 80 % nákladů na servis v době životnosti zařízení. Pro zjednodušení rozsáhlých programů jsou třeba standardizované postupy programování, strukturovaný přístup a opakovaně použitelné softwarové moduly. Tak se nejen sníží komplexnost softwaru, ale také zvýší efektivita programování a úprav programů v době jejich životnosti.

 
Právě proto vznikla v rámci sdružení PLCopen iniciativa Software Construction Guidelines. Nyní byla publikována první oficiální verze dokumentu PLCopen Coding Guidelines, která obsahuje 63 pravidel pro programování, uspořádaných do kapitol pravidla pro přidělování jmen, pravidla pro komentáře, praxe programování, jazyky a uživatelsky specifická rozšíření IEC 61131-3.
 
Tato pravidla jsou velmi užitečná pro školení programátorů v praxi, ale jsou také dobrým základem pro výuku programování na odborných školách a pro tvorbu vnitropodnikových směrnic a standardů pro tvorbu průmyslového softwaru.
 
Před dokončením jsou další dokumenty:
  • tvorba knihoven funkčních bloků ve shodě s PLCopen,
  • strukturování a dekompozice prostřednictvím SFC.

V rámci pracovní skupiny Software Construction Guidelines probíhají další práce v oblastech:
  • návod pro dokumentaci softwaru,
  • posuzování a testování kvality a konzistence softwaru,
  • proces vývoje softwaru,
  • objektově orientované programování.

(Bk)