Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

PLC řady IndraControl

číslo 6/2004

PLC řady IndraControl

Oblast řídicích systémů budovaných na základě programovatelných automatů (Programmable Logic Controller – PLC) se neustále vyvíjí. S novou skupinou PLC s označením IndraControl proto přichází i firma Bosch Rexroth, konkrétně její divize Electric Drives and Controls.

Obr. 1.

Automaty IndraControl se vyznačují kompaktním a bezúdržbovým provedením (tj. bez přídavných částí podléhajících rychlému opotřebení, jako jsou baterie a ventilátory), využívajícím společnou základnu jednotných hardwarových komponent. V současné době je z plánovaných čtyř řad PLC, odstupňovaných podle výkonu, v prodeji řada s označením IndraControl L40. Základní technické parametry tohoto výkonného PLC jsou uvedeny v tab. 1.

Automaty řady IndraControl L40 patří svými zástavbovými rozměry mezi nejmenší řídicí jednotky ve své třídě, obsahující v základní konfiguraci rozhraní typu Ethernet, Profibus-DP anebo Sercos (obr. 1). K uložení programů a nastavení je využito výměnné paměťové médium typu Compact Flash. Pro diagnostiku je PLC vybaven jednořádkovým displejem se čtyřmi funkčními tlačítky. Automat dokáže v režimu multitasking zpracovávat až šestnáct úloh, přičemž každé z nich lze přiřadit prioritu a dobu cyklu. Samotná základní jednotka má k dispozici osm digitálních vstupů a stejný počet výstupů.

Tab. 1. Základní technické parametry PLC řady IndraControl v provedení CML40.1-220-NP (popř. …-SP a …-SN)

Procesor kompatibilní s Pentium 266 MHz
RAM 32 MB
Trvalá RAM 64 kB
Paměť flash výměnná Compact Flash
Rozhraní RS-232, Ethernet 10/100 Mb/s, Profibus (master/slave)1), Sercos1)
Integrované I/O 8 DI, 8 DO
Displej jeden řádek, čtyři tlačítka
Zálohovací médium Compact Flash
Rozšiřující I/O I/O moduly RECO Inline
Funkční moduly DeviceNet (master/slave), AS-i (master), Interbus (master/slave), Profibus-DP (slave), křížová komunikace, karta pro řízení polohy
Rozměry 175 × 120 × 76 mm

1) CML40.1-220-NP jen Profibus, CML40.1-220-SP obojí, CML40.1-220-SN jen Sercos

Důležitou součástí PLC jsou jednotky I/O, nabízené ve velké šíři. U řady IndraControl se využívají moduly řady RECO Inline, která svými prvky pokrývá všechny potřebné druhy I/O. Lze zvolit centralizované nebo decentralizované jednotky se stupněm krytí IP20 a IP67 s pozlacenými kontakty pro dosažení velké spolehlivosti. Ty jsou v širokém spektru zahrnujícím digitální i analogové karty (s plným šestnáctibitovým rozlišením), průmyslové komunikační sběrnice, relé, čítače atd. Jejich montáž i demontáž jsou velmi snadné a nevyžadují použití žádného nářadí.

Obr. 2.

PLC řady IndraControl se programují ve vývojovém prostředí IndraLogic, které je založeno na softwaru CoDeSys od firmy 3S-Software (obr. 2). Ve zmíněném prostředí lze vytvářet aplikační programy v textově i graficky orientovaných jazycích definovaných v normě IEC61131-3. Obsahují konfigurátor s editorem pro tvorbu aplikačního programu, editor zobrazení (vizualizace), kompilátor pro překlad (on-line i off-line), diagnostické funkce atd. Editor je vybaven funkcemi usnadňujícími tvorbu programu: jde především o funkci look & feel, známou z Windows, dále o možnost simulace off-line, o funkci osciloskopu, o knihovny funkčních bloků atd. Systém IndraLogic má certifikát shody od organizace PLCopen.

Nová řada PLC firmy Bosch Rexroth je univerzálním řešením pro automatizační aplikace s možností flexibilního rozšiřování funkčními a I/O moduly. V nové generaci PLC je kombinována moderní technika s jednoduchou montáží, velkou výkonností a snadným a rychlým uváděním do provozu. Výsledkem je nabídka se skutečně optimálním poměrem výkonu k ceně.

Ing. Roman Foukal,
Bosch Rexroth, spol. s r. o.

Bosch Rexroth, spol. s r. o.
Hviezdoslavova 5
627 00 Brno
tel.: 548 126 111
fax: 548 126 112
e-mail: info@boschrexroth.cz
http://www.boschrexroth.cz

Inzerce zpět