Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

PLC firmy Panasonic vyřeší každou úlohu

Panasonic Electric Works (PEW), výrobce velkého množství různých programovatelných automatů (PLC) a jejich rozšiřujících modulů, dokáže splnit technické požadavky téměř jakékoliv řídicí úlohy v různých oborech průmyslové automatizace. Vývojoví pracovníci mají k dispozici také nové vývojové prostředí FPWin Pro verze 6, určené pro všechny typy programovatelných automatů Panasonic, což jim pomůže řešit celý projekt opravdu efektivně.
 

PLC řady FP

V sortimentu PEW zájemci o PLC najdou různá provedení systémů (obr. 1): od nejmenší řady FP-e, přes kompaktní modulární systémy řad FP0, FP-Σ (Sigma) a FP-X až po výkonné PLC řady FP2 a FP2SH, které svými funkcemi a mimořádnou rychlostí zpracování při velké kapacitě programovací paměti uspokojí i ty nejnáročnější požadavky. K programovatelným automatům jsou k dispozici prostředky pro jejich zapojení do sítě, moduly analogových vstupů a výstupů, polohovací moduly a rovněž moduly rozšiřující vnitřní paměť (obr. 2).
 

FPWin Pro 6

PLC lze programovat efektivně v programovacím prostředí FPWin, které je vyvíjeno v souladu s mezinárodním standardem IEC 61131-3 a plně podporuje vytváření programů pěti různými metodami: seznamem příkazů (IL), kontaktními schématy (LD), funkčními bloky (FB), sekvenčním funkčním grafem (SFC) nebo vyšším programovacím jazykem. V polovině listopadu 2008 byla uvolněna nová verze pod názvem FPWin Pro 6. Přínosem této v pořadí šesté verze prostředí je především plnohodnotné využití znakové řady Unicode, nové klávesové zkratky, lepší použitelnost pod OS Windows Vista, možnost vkládat jednotlivé prvky jediným stiskem numerické klávesnice, datově úspornější soubory projektů oproti předchozí verzi, neomezená délka proměnných, nová možnost zálohování se zvýšenou ochrannou proti neoprávněnému použití a mnoho dalších novinek.
 

FP-Sigma

Inovovaný model PLC se špičkovými parametry a označením FP-Sigma nastavuje vyšší úroveň, a to nejenom ve třídě stále velmi oblíbených kompaktních programovatelných automatů. Při minimálních požadavcích na montážní prostor nabízí funkce, které doposud byly vyhrazeny jenom větším a dražším řídicím systémům.
 
K základnímu modelu je k dispozici široký sortiment rozšiřujících modulů, což umožňuje v zákaznických řešeních realizovat mnoho různých nestandardních funkcí. Dvě běžně nabízená sériová rozhraní (RS-485 a RS-232C) a možnost napojení na průmyslové sběrnice Profibus, CANopen a DeviceNet zaručují uživateli výborné komunikační možnosti a skutečně bezpečný provoz v decentralizovaných automatizovaných systémech.
 
Výkonné CPU je k dispozici v několika variantách s různým počtem vstupů a výstupů, a to PNP i reléových. Tranzistorové výstupy jsou jištěny proti zkratu a dodávají výstupní proud 0,3 A. V maximálním vybavení je možné použít až 380 digitálních vstupů a výstupů. Vzhledem ke zvětšené paměti pro program (může mít až 32 tisíc kroků) a velkoryse dimenzované pracovní paměti s kapacitou až 32 k slov lze nyní řešit i velmi náročné úlohy v oblasti strojírenství a dálkového ovládání.
 
Pro úlohy polohování je možné pomocí obou pulzních výstupů generovat pulzy s frekvencí až 100 kHz. Při použití standardních funkcí pro lineární a kruhovou interpolaci, které jsou běžnou součástí programovacího softwaru, není již žádným problémem ani komplexní polohování ve dvou osách. Optimální kombinace programovatelných automatů FP-Sigma a servopohonů Panasonic řady MINAS-A4 s bohatou softwarovou knihovnou a rozsáhlým montážním příslušenstvím poskytuje uživateli zajímavé možnosti zejména při realizaci inteligentního řízení pohybu (motion control) ve strojírenství.
 

FP Data Analyzer

FP Data Analyzer je určen ke snímání, registraci a vykonávání logické analýzy měřených veličin v automatizačních zařízeních řízených programovatelnými automaty řady FP. Pomocí tohoto programu je pro uživatele velmi snadné měřit, zobrazovat a vyhodnocovat signály PLC, jako jsou analogové a digitální vstupy a výstupy, obsahy paměťových registrů, stavy čítačů, datová slova apod. Vedle trvalého záznamu i sledování snímaných hodnot umožňuje tento program také nastavovat podmínky pro cílené snímání určité události. Povel pro nastartování a zastavení je přitom možné odvodit i z kombinace několika analogových a digitálních proměnných. To dovoluje mimo jiné zaznamenat i velmi zřídka se vyskytující sporadické poruchy a podrobit je později důkladné analýze.
 
Pro uživatele automatizační techniky je velmi důležité znát aktuální údaje o systému, aby mohli jeho technici vyhledat a lokalizovat systematické, popř. ojediněle se vyskytující chyby zejména ve fázi oživování a uvádění složitého zařízení do provozu, ale i během rutinního provozu. Tento postup ušetří náklady na inženýrské služby a činnosti, což mimořádně příznivě ovlivní realizaci projektů. Velmi dobře se analyzátor dat Panasonic uplatní především ve strojírenství a v automobilovém průmyslu, kde rychlá analýza poruch řídicích systémů na bázi programovatelných automatů, optimalizace výrobních zařízení a dlouhodobá registrace měřených veličin výrazně přispějí ke spolehlivé a bezpečné výrobě bez nákladných prostojů.
 
K dalším přednostem softwaru FP Data Analyzer patří integrovaná funkce Mewnet Manager, možnost dálkově zaznamenávat data po telefonu nebo přes internet a možnost číst údaje o stavu všech interních a externích registrů, čítačů a časovačů programovatelného automatu. Systém podporuje data typu bool, int, dint, word, dword, real, string nebo array, import globálního seznamu proměnných z programu FPWin Pro a přímé zadávání adres registrů. Samozřejmostí je i automatické ukládání časového průběhu všech snímaných signálů na pevný disk.
 

Operátorské panely GT

Operátorské dotykové panely firmy PEW jsou známy svou odolností. Krytí IP65 do náročných průmyslových provozů a výborná komunikace s PLC firmy PEW i jiných výrobců jsou standardem u všech modelů, od nejmenšího GT01 až po největší model s úhlopříčkou 6", s akustickým výstupem a možností ovládání přes Ethernet. GT05 je první 3,5" panel s rozlišením 320 × 240 bodů a možností zobrazovat 4 096 barev. Vedle statických textů a grafických symbolů mohou zobrazovat např. také dynamické údaje jako data z PLC, grafy trendů, složení receptur apod.
 
Pro rychlejší rozpoznání zobrazovaných informací je možné pomocí připojeného PLC zvolit pro monochromatické terminály zelené, červené a oranžové podsvícení. Tak lze podle zabarvení panelu okamžitě rozpoznat různé stavy stroje. Barevné ovládací panely mají téměř neomezené zobrazovací možnosti. Omezujícím faktorem je pouze počet barev: 256 barev pro GT21 a až 4 096 barev pro panely GT32 a GT05.
 

Závěr

Optimalizované systémy HMI a PLC společnosti Panasonic Electric Works jsou instalovány v mnoha automatizačních systémech po celém světě. Řídí nejnáročnější průmyslové výrobní linky, ale také třeba jen vytápění v rodinných domech nebo čističky odpadních vod. Spousta úloh je již vyřešena, některé na vyřešení teprve čekají.
 
Luděk Barták,
Panasonic Electric Works Czech s. r. o.
 
Obr. 1. Programovatelné automaty řady FP a dotykové operátorské panely řady GT
Obr. 2. Široká nabídka PLC a rozšiřitelných modulů
Obr. 3. FPWin Pro 6 – vývojové prostředí pro PLC firmy Panasonic Electric Works