Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Platforma Eplan usnadní život všem pracovníkům v konstrukci

O systémech společnosti Eplan pro automatizaci konstrukčních a projektových prací jsou čtenáři časopisu Automa informováni pravidelně, stejně jako o příkladech použití těchto systémů v praxi. Ředitel české pobočky společnosti Eplan v rozhovoru shrnul funkce systému a vyjádřil se také k tomu, jakou úlohu má platforma Eplan v koncepci Industry 4.0.

 
Představíte prosím platformu Eplan? Z jakých součástí se skládá?
Platforma Eplan je označení pro systém, který pomáhá spravovat a řídit všechna inženýrinková data, od těch obecných až po ta detailní. Ať již se jedná o elektrotechnická data ze systému Eplan Electric P8, data o fluidních systémech z Eplan Fluid, data o osazení rozváděče ze systému Eplan Pro Panel, nebo data pro předběžné plánování strojů ze systému Eplan Preplanning, či další projektová data, která jsou spravována dalšími moduly platformy Eplan. Zkrátka všechna data jsou jednotně a konzistentně spravována tak, že změna v jednom detailu se hned projeví všude.
 
Platforma je určena především projektantům. Kterým dalším profesím v podniku Eplan ještě usnadní práci?
Platforma Eplan není určena jen pro projektanty, i když pro ně je určena zejména. Všem lidem, kteří pracují v konstrukci, platforma Eplan usnadní život, ať již se jedná o designéry, nákupčí, zásobovače, nebo pracovníky údržby. Jedna funkční změna se ihned projeví v celém projektu a tím se snižuje riziko práce s nesprávnými daty a neaktuálním projektem.
 
Jsou moduly Eplan dodávány jako balíčky softwaru, nebo jako ucelená řešení?
Moduly Eplan jsou především ucelená řešení, i když je možné je využít i jako prosté balíčky softwaru. Ale na platformě Eplan lze realizovat komplexní řešení určené pro danou specifickou oblast. A právě takové řešení je pro zákazníka maximálně výhodné.
 
Koncepce Industry 4.0 přináší obrat do výrobních procesů. Jak může platforma Eplan napomoci k zavádění koncepce Industry 4.0 do praxe?
Společnost Eplan je v celém projektu Industry 4.0 velmi aktivní, zejména v té části Industry 4.0, která se týká automatizace konstrukčních a projektových prací. Jednotlivá řešení spolu komunikují a mají i stejnou filozofii ovládání. Plně podporujeme opakované použití již osvědčených a praxí prověřených návrhů a jejich zakomponování do nových projektů, automatizovanou tvorbu dokumentace i spolupráci s technickou přípravou výroby.
 
Kde vidíte hlavní úskalí při zavádění koncepce Industry 4.0 do praxe?
Asi hlavními úskalími při zavádění Industry 4.0 do praxe jsou naučené a nacvičené postupy. Industry 4.0 takové postupy mění nebo modifikuje a prosazení těchto nových, progresivních postupů naráží na běžnou lidskou pohodlnost a nechuť ke změně. Ale i v této oblasti mohou naši konzultanti pomoci.
 
Na veletrhu Amper jste oslavili první rok od zavedení konceptu Eplan Experience. Můžete nám nastínit, jak zákazníci vnímají tento koncept?
Ano, právě před rokem se zákazníkům představil nový koncept zaměřený na zvýšení efektivity projektování Eplan Experience, jehož cílem je automatizace a optimalizace procesů. Společnosti si čím dál více uvědomují význam optimalizace procesů a právě koncept Experience a zákaznická podpora Eplan jim pomáhají začít ji aktivně realizovat. Celý koncept je založen na osmi klíčových oblastech. Jejich postupné naplňování umožní společnostem řešit současné problémy a připravit se na řešení problémů, které nastanou v budoucnu.
 

Rozhovor vedla Eva Vaculíková.