Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Plant Simulation User Day 2022

V pondělí 30. května 2022 se v berlínském hotelu Estrel uskutečnil další ročník setkání uživatelů simulačního softwaru Plant Simulation. Setkali se zde zástupci společnosti Siemens PLM zodpovědní za vývoj softwaru s uživateli z řad profesionálů v oboru logistiky a výroby působících v poradenských firmách i studentů a pedagogů. Zaznělo zde mnoho zajímavých prezentací a případových studií. Na setkání navázala akce Realize LIVE Europe, která se konala ve stejných prostorách ve dnech 31. května až 2. června 2022.

 

Setkání uživatelů Plant Simulation je příležitost nejen k navázání osobních kontaktů s poskytovateli tohoto rozšířeného simulačního nástroje a jeho uživateli z různých průmyslových oborů (logistika, výroba, doprava). Inspirativní jsou také jednotlivé příspěvky zaměřené zejména na případové studie. Letos to byly mj. ukázky vizualizace scény ve virtuální realitě s využitím technologie společnosti more3d, digitální dvojče experimentální montážní linky na bázi konceptu průmyslu 4.0, využití mračen bodů pro implementaci scény do simulačního modelu s pomocí technologie Inosite, optimalizace provozu automatických vozíků AGV a mnohé další.

Mezi zastoupenými průmyslovými obory již tradičně převládaly automobilový průmysl a doprava, avšak stále větší zastoupení mají příspěvky z oboru elektrotechniky nebo služeb (e-commerce apod.). Mezi účastníky setkání byli rovněž studenti a pedagogové, neboť simulační software Plant Simulation je rozšířený také na univerzitách technického či ekonomického zaměření.

Setkání uživatelů Plant Simulation je celosvětová událost, což dokládá i zastoupení zemí, ze kterých jednotliví účastníci přijíždějí.

Účast na konferenci je perfektní příležitost, jak na jednom místě v jeden den zjistit odpovědi na veškeré otázky týkající se možností využití dynamických simulací logistických či výrobních procesů v praxi. K dispozici byla kromě toho také bezplatná zkušební verze tohoto softwaru, kterou lze získat na stránkách společnosti Siemens PLM: https://www.plm.automation.siemens.com/store/cz-cz/trial/plant-simulation.html. Software Plant Simulation je možné pořídit s různými druhy licencí, které se z technického hlediska liší jednak v komplexitě modelů, jež lze s jejich využitím vytvářet, a jednak zejména v dostupnosti doplňkových analytických nástrojů a rozhraní na softwary třetích stran (databáze, tabulkové procesory atd.).

Možností, jak si vyzkoušet práci se softwarem Plant Simulation, je též zapojení se do výzvy Tecnomatix Plant Simulation Challenge, jejímž principem je vytvoření digitálního dvojčete průmyslového procesu, výrobní linky, nebo dokonce celé továrny a jeho následná úprava podle zadaných požadavků. Seznam zadání a informace, jak se zúčastnit, jsou dostupné zde: https://ecosystem.siemens.com/softwareforinnovators/plant-simulation. První úloha je již po uzávěrce, ale další by měly následovat.

(jh)