Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

PGC1000 měří obsah vodíku v zemním plynu

PGC1000 je osvědčený provozní plynový chromatograf, který nalézá četné možnosti uplatnění v měření složení plynů v obchodním styku. Novou oblastí měření je stanovení obsahu vodíku v zemním plynu.

V současné době patří k prioritám energetiky snižování emisí oxidu uhličitého. Jednou z cest může být přidávání vodíku, vyrobeného s využitím obnovitelných zdrojů energie, do zemního plynu. Je všeobecně akceptováno, že přídavek do 10 % vodíku do distribuční sítě zemního plynu nevyžaduje významné změny infrastruktury a neznamená žádné ohrožené bezpečnosti sítě.

Přidání vodíku do zemního plynu však sníží jeho výhřevnost. V obchodním styku je proto třeba měřit nejen dodaný objem plynu, ale i obsah vodíku v něm – stejně jako se měří obsah uhlovodíků. Koncentrace vodíku se může lišit podle specifických konstrukčních podmínek a regulatorních opatření v dané zemi, ale také podle aktuálního zdroje vodíku.

Provozní chromatografy patří pro svou schopnost kompletně analyzovat složení plynu k běžně používaným zařízením pro přesná obchodní měření. Chromatograf PGC1000 kromě tradiční analýzy C6+ měří obsah vodíku v zemním plynu do 10 % bez nutnosti používat zvláštní analytický modul nebo jiný nosný plyn. Současné chromatografy je možné na měření vodíku připravit jednoduchým upgradem. Pro větší obsahy vodíku v zemním plynu je třeba používat dvojitou dávkovací hlavici a dvojí nosný plyn.

ABB Automation Products GmbH, Measurement and Analytics, www.abb.com/upstream