Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

PG odchází, metrický závit přichází, ochranná hadice zůstává

Automa 5/2000

[Tisková zpráva společnosti FLEXA GmbH & Co. www.flexa.de]

PG odchází, metrický závit přichází, ochranná hadice zůstává

Obr. 1.

V současné době mají mnozí zainteresovaní plnou hlavu problémů, které souvisejí s novými evropskými normami. Ty stanovují nahradit staré závity PG standardními metrickými závity. Tato změna, kterou brzy budou muset respektovat i naši výrobci a vývozci, se týká připojovacích závitů na kabelových průchodkách i závitů pro průchodky v tělesech přístrojů a rozváděčových skříní. Všude, kde se dříve používaly závity PG, se bude přecházet na metrické závity. To s sebou přináší i změnu vnějších rozměrů pevných i ohebných ochranných elektroinstalačních trubek, do nichž se přímo řežou připojovací závity. Co však zůstává beze změny, jsou ohebné ochranné hadice. Podle dílu 2-3 normy EN 50086 mohou být vnější rozměry těchto hadic definovány výrobcem. Je lhostejné, zda jsou to hadice z kovu nebo plastu, i po aplikaci nových evropských norem zůstanou jejich vnější rozměry i poloměry ohybu zachovány.

V Evropě vstupují v platnost tyto nové normy pro ochranné trubky a hadice v elektrotechnice:

  • EN 60423/IEC 423 Rozměry pevných a ohebných elektroinstalačních hadic a jejich připojovacích závitů

  • EN 50086/IEC 61386 Zkušební norma pro klasifikaci elektroinstalačních trubek pro elektrické instalace

  • Díl 1 Všeobecné požadavky a klasifikace elektroinstalačních trubek

  • Díl 2-1/21 Zvláštní požadavky na neohebné elektroinstalační trubky

  • Díl 2-2/22 Zvláštní požadavky na ohebné elektroinstalační trubky

  • Díl 2-3/23 Zvláštní požadavky na ohebné ochranné hadice

V dílu 2-3/23 v bodě 8.2 je zakotveno, že výrobce si může sám určit vnější rozměry ohebných ochranných trubek. Jejich rozměry tedy mohou být zachovány; jediné, co se s novými normami změní, budou rozměry připojovacích koncovek.