Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Pevné základy, tedy výrobky pro každého

Globální trh klade stále větší požadavky na všechny výrobce. Je třeba vyrábět levně, rychle, ale současně kvalitně. Lze takové protiklady vůbec skloubit? Je ještě nějaká další cesta, jak snížit výrobní náklady a ceny? Jednu z nejúčinnějších odpovědí na tuto otázku je možné najít v sortimentu nových pneumatických ventilů firmy Festo.

 

Úvod

Při jednoduchém předpokladu, že se v automatizaci co do počtu nejčastěji uplatňují jednoduché verze výrobků, které lze vyrábět ve velkém, neboť výrobky vyráběné ve velkých sériích mohou být levné, je hned jasná základní myšlenka.

 

Při výběru vhodného výrobku jsou pro usnadnění práce konstruktéra doporučené výrobky v katalogu na internetu označeny modrou hvězdičkou. Nechá-li se tímto označením vést, s jistotou vybere varianty výrobků, které jsou za dobrou cenu a v dostatečné zásobě skladem (obr. 1).

 

Výsledek této strategie je možné doložit na elektromagnetických ventilech firmy Festo. Vyčleněním základních verzí a koncentrací na jejich hlavní funkce vzniká prostor pro dokonalejší automatizaci jejich výroby. Nejmodernější linky tak mohou ve velkých sériích vyrábět přesně ty varianty ventilů, které jsou nejžádanější.

 

Výroba ventilů podle konceptu Industry 4.0

V případě firmy Festo jsou to dvě základní a nosné řady ventilů. První z nich nese označení VUVG a uplatní se všude tam, kde jde o malé rozměry, variabilitu mechanického uspořádání i elektrického připojení a možnost tvořit baterie ventilů, či dokonce ventilové terminály (obr. 2). V Scharnhausenu v Německu, jen několik kilometrů od hlavního sídla firmy Festo v Esslingenu, se v loňském roce rozběhla jedna z nejmodernějších linek. Vyrábí nejžádanější verze kompaktních ventilů VUVG. Linka využívá mnoho principů konceptu Industry 4.0, tedy tzv. kyberfyzických systémů. Přizpůsobivost technologie, logistiky a takřka dokonalé propojení strojů s informačním systémem dovolují vyrábět rychle, efektivně a přitom ve vysoké kvalitě.

 

Stejné principy jsou uplatněny také při výrobě robustních ventilů řady VUVS (obr. 3). Ventily VUVS jsou určeny především pro jednoduché úlohy s nejrůznějším napájecím napětím (elektromagnetické cívky jsou výměnné). I z těchto ventilů lze snadno vytvořit baterie ventilů; novinkou oproti předchozím generacím je velmi rozsáhlý sortiment příslušenství, zahrnující nejrůznější přípravky pro montáž a upevnění jednotlivých ventilů (obr. 4). Uspořit je tak možné v mnoha směrech, neboť vlastní kusová výroba i tak jednoduchých komponent je vždy nákladnější než nákup komponent sériově vyráběných.

 

Snadný nákup ventilů vhodné konstrukce

Jestliže se ke všem optimalizacím připočítá ještě jednoduchá a efektivní komunikace prostřednictvím oddělení Contact Centre firmy Festo, hladce a s přímým osobním kontaktem (nezaměňovat prosím s běžnými „call centry“), je jasné, že se značkové výrobky vyplatí i tomu, kdo hledá byť jediný ventil jako náhradní díl pro svoje zařízení.

 

Závěr

Při vývoji obou uvedených skupin ventilů se jejich konstruktéři zaměřili na splnění základních funkcí tak, aby se neplýtvalo energií a náklady. Změny technologie nejsou na první pohled patrné, ale výrobky přesně plní to, co od nich výrobci a provozovatelé strojů a zařízení očekávají. To, co je podstatné, je nízká cena, rychlá dostupnost a snadný nákup. Ventily tak lze použít, aniž by bylo nutné hledat kompromis mezi kvalitou a cenou.

 

Optimalizací vznikla skutečná základna sortimentu ventilů, která čerpá z tradice a kvality pneumatiky firmy Festo, díky změnám struktury a úsporám při výrobě překvapuje znatelným snížením nákladů a rozšiřuje při dané kvalitě a životnosti možnosti uplatnění i v úlohách, v nichž se počítá každá koruna. Pevné základy z úvodu článku tak nabývají zcela konkrétní a moderní podobu.

(Festo, s. r. o.)

 

Obr. 1. Internetový katalog výrobků s označením vhodných variant

Obr. 2. Ventilový terminál VTUG

Obr. 3. Ventil řady VUVS

Obr. 4. Držák pro upevnění jednotlivých ventilů