Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Pět nejlepších projektů průmyslu 4.0 vyhodnotil Svaz průmyslu a dopravy ČR

Cenu za průmysl 4.0, kterou letos poprvé vyhlásil Svazu průmyslu a dopravy, získala za rok 2020 společnost Blumenbecker Prag za využití digitálního dvojčete při integraci robotů do výrobních linek. Odborná porota vybrala také další čtyři projekty, které mohou být použity jako příklady inovativního a inspirativního využití prostředků průmyslu 4.0. 

Blumenbecker Prag: digitální dvojče pomáhá s navrhováním robotických linek

Záměrem firmy bylo navrhovat a uvádět do provozu rozsáhlé či složité robotické výrobní celky pomocí prostředků tzv. virtuálního zprovoznění. Dalším cílem bylo vyvinout vlastní funkce pro optimalizaci času/taktu linky s více roboty a pro optimalizaci spotřeby energie použitých průmyslových robotů. Firma se rovněž rozhodla vybudovat vlastní testovací robotické pracoviště pro vývoj a ověřování nových prostředků podle standardu průmyslu 4.0.

Výsledkem projektu je funkční testovací platforma v laboratoři společnosti Blumenbecker Prag v Bezděčíně. Pracoviště obsahuje čtyři roboty a další související zařízení. Pro pracoviště bylo vyvinuto také digitální dvojče. Dalším výsledkem je funkční optimalizační plug-in. Při ověřování jeho funk­čnosti se prokázalo, že díky němu lze zrychlit činnost robotického pracoviště v řádu sekund (v závislosti na typu projektu) a dosáhnout úspor energie pro roboty na úrovni 10 %.

Na porotu zapůsobilo, jak tento projekt, založený na digitálním dvojčeti výrobní linky se simulací zamýšlených změn a odladění špatných míst, přispěl k digitalizaci firmy a ke změně myšlení zaměstnanců. Zároveň byla prokázána smysluplnost virtuálního zprovoznění.

 

Adler Czech – hybridní energetický systém

Firma vybudovala hybridní fotovoltaický systém s bateriemi a kogenerací v prostorách skladového a logistického centra firmy v areá­lu Contera Ostrava City. Cílem bylo zvýšit soběstačnost společnosti Adler ve využívání energií a dosáhnout finančních úspor při nákupu energií.

Komplex fotovoltaických elektráren spolu s investicí do kondenzačních kogeneračních jednotek zajišťuje elektřinu i teplo pro skladové prostory. Integrace akumulátorů výrazně zvýšila energetickou bezpečnost budovy. Propojení s nabíjecí stanicí pro elektromobily a vysokozdvižné vozíky zvedlo účinnost a obchodní využitelnost vyrobené elektrické energie. Roční úspora emisí CO2 dosahuje 291,04 tuny a roční úspora energií 248,75 MW·h.

Odbornou porotu zaujalo, že tento chytrý projekt snižuje na minimum uhlíkovou stopu skladového a logistického centra a může být vzorem pro podobné energetické inovace ve středních firmách.

 

BD Sensors – datová transformace firmy

V minulosti bylo pro firmu obtížné získat informace o skutečném využití strojů v dílně s CNC stroji a o využívání a životnosti nástrojů. Proto přistoupila ke kompletnímu sběru dat ve výrobě i v administrativě. Nyní sbírá data z dvaceti strojů. Pracovníci mají prostřednictvím tabletů přístup k pracovní dokumentaci a k zakázkám. S použitím tabletu se před spuštěním stroje kontroluje také kompetence operátora (např. platnost školení pro obsluhu strojů). Při zastavení stroje tablet obsluhu vyzve ke zdůvodnění prostoje. Do CNC strojů se automaticky posílají korekční data z robotické měřicí buňky. Produktivita díky těmto opatřením vzrostla o 10 %, seřizovací časy se zkrátily o 50 %.

Toto promyšlené, strategicky a technicky do posledního detailu dokonale zvládnuté řešení může být podle odborné poroty inspirací pro další české středně velké a malé podniky.

 

ELA Blockchain Services: první průmyslový blockchain v Česku

Elektrotechnická asociace (ELA) přišla s myšlenkou vytvořit silnou důvěryhodnou blockchainovou platformu a dát ji k dispozici nejen českému průmyslu pro další využití. ELA Blockchain Services – dceřiná společnost Elektrotechnické asociace, řešila celý řetězec od vytvoření blockchainového jádra a první aplikace až po seznámení nejširší veřejnosti s tím, co to vlastně blockchain je a jak může ve firmách fungovat.

Blockchain začínají využívat průmyslové firmy, ale i státní správa. Pracuje s ním ministerstvo průmyslu a obchodu a další instituce. ELA Blockchain má již své uživatele i mimo Českou republiku. K platformě mohou podniky přistupovat jako ke službě a nemusí být nutně její součástí, např. jako provozovatel blockchainového nodu.

 

Koyo Bearings: umělá inteligence hlídá kvalitu ložiskových kroužků

Firma potřebovala usnadnit obsluhu výrobních linek na ložiskové kroužky. Proto zavedla automatickou kamerovou kontrolu výrobků na bázi umělé inteligence, propojila automatizované stroje v lince datovou sítí a následně zavedla zpracování dat a propojila výrobní proces s interní logistikou. V návaznosti na tento projekt firma zmodernizovala školicí centrum a vybavila ho také prostředky virtuální reality.

Požadavky na obsluhu linek klesly na polovinu a jejich produktivita vzrostla o 58 %. Podařilo se snížit celkovou zmetkovitost a zkrátit dobu cyklu. Firma se na základě těchto výsledků zřejmě rozhodne pokračovat v digitální transformaci.

(ev)

Obr. 1. Testovací pracoviště společnosti Blumenbecker v Bezděčíně (zdroj: Blumenbecker Prag)

Obr. 2. Společnost Koyo Bearings využívá virtuální realitu při školení pracovníků