Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Periferie ET 200pro pro bezdrátové sítě

Společnost Siemens uvádí na trh pod označením Simatic ET 200pro IWLAN svůj první systém vzdálených I/O komunikujících prostřed­nictvím bezdrátové průmyslové sítě (IWLAN). Jádrem systému je nový modul IM 154-6 PN HF IWLAN, jenž stanice vzdálených I/O začleňuje do komunikační sítě přes bezdrátové rozhraní.
 
Nový modul je zkonstruován s ohledem na provozní podmínky v průmyslu. Dodává se s krytím IP65/66/67 a je určen k použití pří­mo na stroji. Najde uplatnění např. na elektrických podvěsných do­pravnících, automaticky řízených vozících nebo ve skladových systé­mech. K modulu IM 154-6 PN HF IWLAN lze při­pojit moduly se vstupními a výstupními kanály, kte­ré uživatel volí ze stávají­cích modulů řady Simatic ET 200pro.
 
Nový modul rozhraní je do sítě IWLAN začle­něn jako klient přes její přístupový bod (např. typu Scalance W značky Siemens). Modul pracuje podle standardů IEEE 802.11 a/b/g/h, tedy ve frekvenčních pásmech 2,4 a 5 GHz. Podporu­je také důležité průmyslové funkce řady iPCF (Industrial Point Coor­dination Function) pro deterministickou komunikaci v bezdrátové síti a rychlý roaming. K přenosu dat bezdrátovým pojítkem se používá protokol Profinet, a to i s profilem Profisafe pro bezpečnostní funk­ce. Aby uživatel mohl snadno nastavit základní funkce i zabezpečení bezdrátového kanálu, je do nového modulu IM 154-6 PN HF IWLAN vestavěn webový server.
 

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com