Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Páteřní přepínač pro gigabitový Ethernet

číslo 4/2005

Páteřní přepínač pro gigabitový Ethernet

Předním produktem společnosti Hirschmann Automation and Control, GmbH, je přístroj Mach 3000, modulární páteřní gigabitový přepínač pro Ethernet s možností směrování zpráv podle IP adresy. Řada přístrojů Mach 3000 byla vyvinuta pro aplikace v průmyslovém prostředí. Primárně je určena k použití všude tam, kde jsou kladeny ty nejpřísnější požadavky na odolnost systému proti výpadku s důrazem na maximum funkčních schopností.

Přístroje řady Mach 3000 (obr. 1) se vyrábějí ve třech provedeních, lišících se maximálním počtem základních desek osaditelných do šasi přepínače. Tyto základní desky mohou být vybaveny různými síťovými rozhraními, od metalických konektorů RJ45 až po nejmodernější optické konektory MTRJ pro přenosové rychlosti 10/100/1 000 Mb/s. Jednotlivé základní desky se chovají jako samostatné přepínače propojené vnitřní vysokorychlostní sběrnicí, popř. mohou být sloučeny v jeden přepínač, který má v plné konfiguraci až 160 portů.

Obr. 1.

Obr. 1. Modulární páteřní přepínač pro gigabitový Ethernet v provedení Mach 3002 (foto Hirschmann)

Důraz kladený na velkou odolnost zařízení je patrný již na první pohled např. na provedení napájecích zdrojů: i v nejjednodušší variantě lze přístroj osadit až třemi zdroji napájení. Výpadek napájení v důsledku selhání jednoho zdroje tak v tomto případě vůbec nemůže nastat, neboť všechny zdroje pracují souběžně a činné pouze přebírají zátěž nefunkčního.

Dalším krokem přispívajícím k bezkonkurenční spolehlivosti je možnost definovat některé základní desky jako záložní. V praxi tak lze např. osadit řadu 3002 dvěma základními deskami v režimu master/slave, přičemž koncová zařízení jsou připojena do modulu médií v obou deskách. Při poruše hlavní desky její funkci automaticky přebírá záložní deska. Samozřejmá přitom je možnost výměny vadného zdroje či základní desky za chodu zařízení, bez nutnosti jeho vypnutí.

Všechny přístroje řady 3000 jsou připraveny k použití v prostředí kruhové topologie. To je unikátní řešení společnosti Hirschmann, zajišťující v případě výpadku hlavní trasy rekonfigurování cesty do 0,5 s. K zajištění návaznosti na síťová řešení ostatních výrobců podporují tyto přístroje protokol Rapid Spanning Tree (RSTP). Dále jsou podporovány speciální protokoly umožňující přepínačům pracovat v redundantním režimu (je-li požadována maximální možná spolehlivost).

Protože představují nejvyšší třídu průmyslových přepínačů, jsou přístroje řady Mach 3000 vybaveny odpovídajícími funkcemi pro bezpečnou a efektivní komunikaci. Podporují virtuální sítě VLAN podle standardu 802.1Q, jsou v nich použity bezpečností prvky pro řízení přístupu na základě oprávnění koncových klientů či skupin, je možné stanovit sledování velkého počtu parametrů vlastního zařízení či provozu sítě a při výskytu nežádoucích okolností odeslat různým počítačům v síti poplachová hlášení.

Dále jsou přístroje řady Mach 3000 vybaveny algoritmy pro řízení komunikace s ohledem na prioritu paketu podle 802.1D/p a jsou v nich zavedeny funkce omezující šíření nežádoucích hromadných zpráv (broadcast). Přepínač rovněž podporuje vysílání z jedné stanice několika určeným stanicím v síti (multicast) a je tak přímo určen např. pro systémy s přenosem videa, kde dokáže efektivně využít kapacitu přenosové trasy. Nespornou výhodou je zároveň možnost osadit přepínač modulem pro směrování IP paketů a získat tak zcela nový prostor při návrhu celé komunikační infrastruktury.

Samozřejmostí u těchto zařízení je i možnost správy konzolovým kabelem při použití webového rozhraní, klientu SNMP, protokolu Telnet či vlastního grafického rozhraní podle standardu OPC. Dále jsou podporovány funkce sledování na dálku (RMON) a zrcadlení portů (port mirroring), zajišťující okamžitý přehled o stavu zařízení či konkrétního portu. Zařízení také zůstává dále věrno tradici snadného konfigurování a údržby i personálem se základní kvalifikací: v případě potřeby lze velmi snadno uskutečnit jinak relativně náročné konfigurování pouhým zasunutím modulu s předem nastavenou konfigurací do příslušného portu.

Ing. Jiří Kasner,
Colsys-Automatik, a. s.

Colsys-Automatik, a. s.
Buštěhradská 109
272 03 Kladno-Dříň
tel.: 312 285 312
fax: 312 285 318
http://www.colaut.cz