Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Pásové vážicí systémy s větším výkonem jako stanovená měřidla

Pásové váhy Siemens-Milltronics s typovým označením MSI, popř. MMI, lze nyní používat v dopravníkových systémech s přepravním výkonem až 12 000 t/h, což je o 7 000 t/h více než dříve. Oba typy vah jsou navíc ve spojení s integrátorem Siemens-Milltronics BW500 a snímačem rychlosti dopravníkového pásu schváleny podle směrnic OIML a MID (Measuring Instruments Directive – směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích) jako měřidla s osvědčením. Přesnost a reprodukovatelnost výsledku vážení při použití vah Siemens-Milltronics MSI a MMI odpovídají požadavkům kladeným na měření prováděná v obchodním styku. Váhy obou typů lze velmi snadno instalovat bez použití jeřábů či jiných nákladných pomocných zařízení.
 
Váha Siemens-Milltronics MSI s jednou řadou podpěrných válečků je vhodná k řízení technologických přepravních procesů i nakládky sypkých látek. Váha okamžitě reaguje na zatížení působící na nosník s podpěrnými válečky a je přetížitelná až do trojnásobku jmenovitého měřicího rozsahu. Přístroj lze díky robustní mechanické konstrukci používat i ve velmi nepříznivých provozních podmínkách.
 
Přesnou pásovou váhu Siemens-Milltronics MMI tvoří dvojice nebo trojice vah typu Siemens-Milltronics MSI. Uplatní se při požadavcích na větší přesnost měření či při sledování kritických přepravních procesů či nakládky. Váha Siemens-Milltronics MMI-2 se dvěma řadami podpěrných válečků měří s přesností ±0,25 % nebo lepší, váha Siemens-Milltronics MMI-3 se třemi řadami válečků měří s přesností ±0,125 % nebo lepší.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com