Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Pasivní rozbočovač s plnou diagnostikou

číslo 11/2005

Pasivní rozbočovač s plnou diagnostikou

Podle motta „trvalý signál 24 V DC = vše OK„ vyvinula firma Murrelektronik pasivní slučovací modul pro připojení snímačů a akčních členů s diagnostikou do posledního kolíku v konektoru, trvale sledovanému díky připojení na řídicí systém. Lze tak okamžitě rozpoznat závady a snadno a rychle je odstranit a zkrátit na minimum neplánované odstávky strojů a zařízení.

Obr. 1.

Každé připojovací místo je integrovanou elektronikou kontrolováno z hlediska zkratu nebo přetížení. Při zjištění poruchového stavu se přeruší sumární poruchový signál +24 V DC do řídicího systému a současně je závada opticky signalizována červenou LED u příslušného připojovacího místa a na vlastním modulu. Postižené připojovací místo se automaticky odpojí a po odstranění závady opět automaticky ožije. Ostatní připojovací místa zůstávají v provozním stavu.

Snímače a akční členy se k modulu připojují až osmi kruhovými konektory M12, tj. celkem až šestnácti DI/DO. Podle proudové zátěže se rozlišují dvě provedení modulů: se součtovým proudem na kolíku 3 každého připojovacího místa buď do 0,5 A, nebo do 2 A. Moduly mají přívodní kabely v délkách 5, 10 a 15 m, vhodné do vlečných řetězů. Nově je též k dispozici modul s připojovacím konektorem M23 (devatenáct kolíků).

Moduly se uplatňují zejména na jednoduchých a velmi rychlých strojích, kde nevyhovuje průmyslová sběrnice, nebo je-li požadována velká odolnost instalace z důvodu složitých provozních podmínek či častých přestaveb stroje.

Murrelektronik CZ, spol. s r. o., tel.: 377 233 912, e-mail: info@murrelektronik.cz, http://www.murrelektronik.cz