Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Paralelní provoz systémů bezdrátového přenosu

Německé sdružení pro elektrotechnický a elektronický průmysl ZVEI se zabývalo možnostmi paralelního provozu různých systémů bezdrátového přenosu, jako je WLAN nebo Bluetooth, ve výrobních provozech. Cílem výzkumů bylo zjistit, zda lze při paralelním provozu těchto bezdrátových přenosů dosáhnout takové úrovně spolehlivosti a bezpečnosti proti rušení, jakou vyžadují výrobní provozy. Odborníci z několika firem působících v oboru automatizace vytvořili pracovní skupinu Wireless in der Automation, která provedla v praxi 400 zkoušek a ve spolupráci s ústavem pro automatizaci a komunikace Ifak v Magdeburgu změřila v různých podmínkách doby potřebné pro přenos a aktualizaci 120 mil. paketů. Výsledky byly zpracovány a statisticky vyhodnoceny. Ukázalo se, že je možné celkem snadno zabránit vzájemnému ovlivňování rádiových přenosů, a lze je tedy provozovat paralelně. Výsledky zkoumání pracovní skupiny Wireless in der Automation byly shrnuty do brožury s názvem Koexistenz von Funksystemen, kterou vydalo sdružení ZVEI a je možné si ji bezplatně stáhnout na http://www.zwei.org/automation/. V brožuře je uvedeno, na co je třeba při paralelním provozu bezdrátových systémů dbát.

(ev)