Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Panasonic hledá dobrovolníky na testování snímačů vzdálenosti

Společnost Panasonic své výrobky neustále vylepšuje a vyvíjí s ohledem na potřeby zákazníků. Nyní vyhlásila projekt, jehož cílem je vyzkoušet a otestovat snímač vzdálenosti HG-C, určený k přesnému měření v náročných průmyslových provozech. Typické oblasti použití tohoto snímače jsou automatizované výrobní linky, kde je nutné výrobky detekovat, rozlišovat, kontrolovat a měřit. Společnost Panasonic hledá dobrovolníky, kteří by se chtěli na testování snímačů přímo v provozu podílet.

 

Spolupráce přináší výsledky

Společnost Panasonic vyvinula laserový triangulační snímač vzdálenosti HG-C v úzké spolupráci se svými zákazníky. Každý produkt uvedený na trh musí splňovat přísná kvalitativní i bezpečnostní kritéria a mít vynikající funkční vlastnosti. Z tohoto důvodu firma velmi těsně spolupracuje se skupinou dobrovolníků, jimž dává podle jejich potřeb maximální prostor pro využití nejnovějších výrobků v provozu a zároveň od nich získává konstruktivní zpětnou vazbu. Veškeré podněty jsou analyzovány a hodnoceny a následně zahrnuty do dalšího vývoje produktů. Výsledkem této spolupráce je produkt vyladěný přesně podle potřeb průmyslu.
 
Nyní firma hledá dobrovolníky na testování technických parametrů snímače HG-C v praxi a výměnu získaných zkušeností. Jako tzv. Product Tester může dobrovolník používat a testovat snímač HG-C v průmyslových podmínkách bez omezení a zcela zdarma.
 

Kdo se může připojit?

Projekt je otevřen všem společnostem a odborníkům z oblasti průmyslové výroby v Evropě a vítáni jsou zejména dobrovolníci s odpovídajícím technickým zázemím. Program je ideální pro společnosti s konkrétní úlohou umožňující
otestovat tento výrobek v daném oboru v praxi.
 

Jaké z toho budou mít dobrovolníci výhody?

Dobrovolníci se naučí, jak pracuje optický triangulační snímač. Získají zdarma technickou podporu specialistů firmy Panasonic i pomoc při řešení dané úlohy. Budou mít možnost snímač neomezeně používat v reálném průmyslovém prostředí, po ukončení řádné testovací doby si jej mohou zdarma ponechat.
 

Jaký je jejich úkol?

Úkolem dobrovolníků je připravit a otestovat snímač v úloze, kde jsou klíčovými parametry velká rychlost, přesnost a rozpoznávání objektů v náročných podmínkách. Své zkušenosti a podněty musí shrnout v závěrečné zprávě a vyplnit dotazník s podrobnostmi o svém projektu.
 

Jak se do projektu přihlásit?

Dobrovolníci se mohou přihlásit e-mailem na adrese sensors.peweu@eu.panasonic.com, popř. prostřednictvím webové stránky https://panasonic-electric-works.com/eu/11506.htm.
Obr. 1. Společnost Panasonic hledá dobrovolníky na testování triangulačních snímačů vzdálenosti HG-C