Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Panasonic: bezpečná dálková správa prostřednictvím cloudu Corvina

Corvina Cloud je bezpečné cloudové řešení založené na Open VPN a SSL, které umožňuje spravovat průmyslová zařízení a systémy na dálku. Slouží jako platforma, která usnadňuje správu IIoT.

Umožňuje vymezovat různé role s různými uživatelskými právy. Jednotliví uživatelé mohou mít různá práva přístupu k různým oblastem a tím získat přehled nad daty a procesy, které jsou pro ně relevantní.

Corvina Cloud je výkonný server umožňující správu dat a řízení datových toků. Koncepčně jde o platformu jako službu (Platform as a Service – PaaS) s vysokou úrovní zabezpečení.

Jako brány k místní síti jsou využívány dotykové operátorské panely Panasonic řady HMe HM500 nebo HM700. HMI musí být připojeny k centrálnímu serveru. Všechna PLC společnosti Panasonic, IP kamery a další zařízení připojitelné prostřednictvím Ethernetu nebo RS-232/485 mohou fungovat jako koncové body a tím být bezpečně přístupné z jakéhokoliv místa na světě.

Panasonic Electric Works Europe AG, tel:. +420 541 217 001, fax: +420 541 217 101, www.panasonic-electric-works.cz