Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Pádlové průtokoměry-proudoznaky Emkometer

číslo 2/2004

Pádlové průtokoměry-proudoznaky Emkometer

Firma Emkometer s. r. o. nabízí v rámci svého širokého sortimentu průtokoměrů a hladinoměrů a jejich příslušenství také průtokoměry s reakční deskou (pádlové). Přístroje z kategorie deformačních senzorů průtoku jsou určeny především k indikaci okamžitého průtoku kapalin a plynů ve všech odvětvích průmyslu. Po doplnění je lze použít také ve funkci převodníků anebo hlídačů průtoku.

Pádlové ukazovací průtokoměry Emkometer konstrukčních řad P, PP a PPP jsou v robustním celokovovém provedením, případně plastovém, včetně skříně indikátoru, a vyznačují se stavebnicovou konstrukcí s možnou volbou výstupů, indikace apod. Dobře odolávají tlakovým rázům, uvnitř se neznečišťují a mohou pracovat ve vodorovné i svislé poloze i v extrémních podmínkách. Přístroje standardně vyžadují uklidňovací potrubí v délce 6D před průtokoměrem a 3D za ním a jsou individuálně kalibrovány.

Obr. 1.

Ve spojení se spínačem SP5 lze pádlové průtokoměry použít jako hlídače předem zvolené úrovně průtoku. V kombinaci se snímačem SP6 a vhodným převodníkem, např. typu ECLM, DMK, ERT 50000 a PAX-D z produkce Emkometer, je možné podle volby průběžně zobrazovat vedle okamžitého průtoku i proteklé množství a využít analogový výstup 0/4 až 20 mA a výstupní mezní kontakty. Převodníky existují i ve dvouvodičovém provedení, napájené ze smyčky 4 až 20 mA při napětí 11 až 36 V DC (jiskrově bezpečné 11 až 26 V DC).

Pádlové průtokoměry jsou nabízeny ve variantách:

  • typ P (obr. 1): funkce průtokoměru spočívá v měření natočení reakční desky, která se v proudu média nastaví do polohy, v níž jsou v rovnováze všechny síly působící na desku, včetně její tíhy; jde tedy o typ vynikající malou tlakovou ztrátou, ale schopný práce pouze v horizontální poloze,

  • typ PP: funguje podobně jako typ P, avšak na reakční desku navíc působí síla torzní pružiny; jde o typ s malou stavební délkou použitelný v horizontální i vertikální poloze,

  • typ PPP: jedná se o pádlový průtokoměr s pružinou a s prodlouženou stavební délkou, a tudíž přesnější; pracuje v horizontální i vertikální poloze.

U všech variant pádlových průtokoměrů je natočení reakční desky přenášeno z hermeticky uzavřeného měřicího prostoru na ručičku odděleného indikátoru prostřednictvím magnetické spojky. Obsluha a údržba průtokoměru se omezují na kontrolu těsnosti, popř. čištění reakční desky.

V prostorech s nebezpečím výbuchu lze použít průtokoměry s celokovovou měřicí částí. Zařízení je možné zapojit pouze v obvodu návazného jiskrově bezpečného zařízení certifikovaného pro provedení nejméně II(2) G [EEx ia] II C T6 s jiskrově bezpečným zdrojem. Přístroj se téměř neotepluje.

Tab. 1. Základní technické údaje průtokoměrů řad P, PP a PPP

Měřicí rozsah: 2 až 1 000 m3/h (voda 20 °C)/20 až 4 500 m3/h (vzduch 101,3 kPa, 20 °C)
Výstup ukazatel, popř. mezní kontakty (se snímačem S5) a dálkový přenos (se snímačem SP6 a převodníkem podle volby: 0/4 až 20 mA, kontakty)
Poměr max. a min. měřené hodnoty 7 : 1 (na přání 10 : 1)
Chyba přístroje ±2,5 %/±1 % z měřicího rozsahu (základní/přídavná elektrického výstupu)
Materiál měřicí části korozivzdorná ocel, titan, od DN 65 uhlíková ocel s povrchovou úpravou
Jmenovitá světlost DN 25 až DN 400
Připojení do potrubí příruby podle ČSN, DIN (standard PN 16)
Krytí IP65, s rohovým konektorem IP54
Teplota média (při teplotě okolí do 120 °C) standardně do 150 °C podle typu průtokoměru a snímače, na přání až 450 °C
Teplota okolí až 150 °C (podle snímače a převodníku)
Provozní tlak do 1,6 MPa (korozivzdorná ocel, na přání až 20 MPa)

Základní technické údaje průtokoměrů řad P, PP a PPP jsou uvedeny v tab. 1.

V případě speciálních požadavků výrobce, firma Emkometer, navrhuje a realizuje zákaznická řešení.

(Emkometer)

EMKOMETER s. r. o.
Provoz č. 1
Na Žižkově 1245
584 01 Ledeč nad Sázavou
tel/fax: 569 721 622
tel.: 569 720 539
e-mail: emko_ledec@iol.cz
http://www.emkometer.cz

Inzerce zpět