Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Ovládej svůj dům přes webové stránky Foxtrotu

Soutěž v programování systému Tecomat Foxtrot pro studenty vyhlašuje Teco, a. s., spolu s mediálními partnery: webovým portálem Elektrika.cz, vydavatelstvím FCC Public, vydavatelstvím Sdělovací technika, portálem Digitální domácnost a časopisem Technik.

Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce ve dvou kategoriích:

  • student denního studia VŠ nebo VOŠ,
  • žák denního studia SŠ nebo SOU.

Každý student nebo žák se účastní jako reprezentant vysílající školy s jejím vědomím a souhlasem. Každý účastník jako autor nebo spoluautor může přihlásit pouze jednu soutěžní práci. Autor práce může ke zpracování přizvat maximálně dva další spoluautory uvedené v přihlášce. Odměna je pouze jedna a je určena pro autora. Počet účastníků z každé školy není omezen. Soutěžit mohou i ti, kteří si programovací prostředí se simulátorem Mosaic stáhnou z webu www.tecomat.cz, kde je k dispozici zdarma.

Soutěžní úloha

Pomocí nástroje WEB maker (součást programu Mosaic) vytvořte originální strukturu a grafiku ovládacích stránek domu podle vlastní koncepce, vlastní logiky, s vlastními originálními funkcemi. Optimalizujte rozlišení pro smartphone, tablet nebo SmartTV, popř. pro jejich kombinaci. Sestavte funkční demonstrační verzi samostatně spustitelnou na libovolném základním modulu systému Foxtrot nebo v simulátoru programu Mosaic. Demonstrační verze by neměla být závislá na konkrétním rozšíření vstupů a výstupů. Reakce zařízení mohou být nahrazeny funkčními bloky simulace, které by měly být součástí soutěžního programu. 

Termíny

Soutěž je vyhlášena do 28. února 2013. Soutěžní práce budou vyhodnoceny v první polovině března 2013. Výsledky budou vyhlášeny na veletrhu Amper 2013, který se koná v Brně ve dnech 19. až 22. března 2013, a to v přímém televizním internetovém přenosu z výstavního studia na Elektrika.tv.

Odměny

V každé kategorii bude vyhlášeno pořadí tří nejlepších prací. Bude tedy rozděleno celkem šest cen. V každé kategorii budou jako ceny k dispozici jeden řídicí systém Foxtrot CP-1 000, jeden tablet s operačním systémem Android, jeden přenosný pevný disk 1 TB. Vítěz má právo si vybrat svoji cenu ze všech tří cen, druhý v pořadí ze zbylých dvou, třetímu náleží odměna, kterou si nevybrali první dva v kategorii.

Podrobnější informace lze získat na webové adresewww.tecomat.cz

(Teco, a. s.)