Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Ovládání PLC po lince ISDN

číslo 10/2005

Ovládání PLC po lince ISDN

Digitální telefonní linky ISDN (Integrated Service Digital Network) se přes své mnohé přednosti v ČR příliš nerozšířily. Je to dáno nejspíše rozvojem mobilních telekomunikačních služeb, a to i v oblasti přenosů dat, a patrně i cenovou politikou poskytovatelů těchto služeb. V západních zemích je procento pokrytí linkami ISDN podstatně větší než u nás. Následující článek popíše a z uživatelského hlediska porovná analogovou linku a digitální linku ISDN.

ISDN v porovnání s analogovou pevnou linkou

Hlavními přednostmi linek ISDN všech typů (obr. 1) jsou větší přenosová rychlost (64 kb/s) a možnost současně využít několik kanálů k datovému, hlasovému i jinému typu přenosu.

Obr. 1.

Obr. 1. Typy linek ISDN

S jednou přípojkou Euro ISDN tedy lze zároveň sledovat výrobní zařízení, zajistit hlasové a faxové služby i připojit podnikovou telefonní ústřednu. Klasická analogová telefonní linka může vždy zprostředkovat pouze jeden typ spojení při rychlostech kolem 30 kb/s. Ostatní typy spojení jsou vždy během provozu jednoho nedostupné. Jestliže je tedy v praxi požadováno nezávislé sledování několika výrobních strojů nebo je-li nutné přidat další komunikační kanál, spíše než několik jednoduchých analogových linek se vyplatí sjednat jednu linku ISDN.

Linka ISDN je pro přenosy dat mj. vhodnější i z důvodu principu zpracování dat telefonní ústřednou poskytovatele služeb. Zatímco u linky ISDN jdou data od koncového zařízení (ISDN-TA) až do ústředny v digitálním formátu a ústředna s tím počítá (očekává digitální signál a jako takový jej také zpracuje), u analogové telefonní linky telefonní ústředna číslicový signál neočekává a znovu jej vzorkuje. Tímto velmi nešetrným zásahem do signálu značně vzroste digitální šum, a tudíž podstatně poklesne kapacita přenosového kanálu na již zmíněných asi 30 kb/s (jak lze poměrně jednoduše dokázat i matematicky). Teoreticky sice lze dosáhnout i větších rychlostí (až 56 kb/s), ale jen uměle, tj. při použití kompresních metod. Jsou-li tyto kompresní metody na lince ISDN použity, byl by rozdíl mezi oběma linkami ještě větší. Argument rozdílu „pouhých„ 8 kb/s tedy rozhodně neobstojí. Na fyzické vrstvě je poměr přenosových rychlostí u obou metod více než dvojnásobný.

Věřit v současné době v obrovský rozvoj linek ISDN by byl asi nesmysl, ale v žádném případě tuto techniku nelze zatracovat. Transparentní přenos dat rychlostí až 64 kb/s není při správě PLC nebo vizualizaci vůbec špatný a linka ISDN vyhoví i v úlohách s náročnějšími požadavky na časování při přenosu dat.

Jaké zařízení je pro tyto účely vhodné?

Pro přenos dat za již zmíněnými účely vyrábí firma Insys Microelectronics přístroj s označením Insys ISDN-TA 4.0. Jeho vstupním rozhraním je standardní sériová linka RS-232 a přenos může probíhat buď v rámci sítě ISDN (mezi dvěma terminálovými adaptéry ISDN), nebo mezi sítí ISDN a datovým adaptérem GSM. Klasické analogové modemy z principu nelze bez dalšího převodníku použít.

Obr. 2.

Obr. 2. Princip použití přístroje Insys ISDN-TA 4.0

Přístroj disponuje následujícími funkcemi a vlastnostmi (obr. 2): sestavení datového spojení ISDN, automatické volání, posílání SMS, bezpečnostní zpětné volání, řízení toku dat, detekce běhu naprázdno, aktualizace firmwaru v paměti flash, dva výstražné vstupy s výstražným hlášením prostřednictvím SMS nebo k sestavení výstražného datového spojení, dva spínací výstupy (dvě přepínací tříkontaktní relé), parametrizace místně i na dálku, napájecí napětí 10 až 80 V DC, montáž na lištu DIN. K zařízení je zdarma dodáván parametrizační software HSComm, umožňující je velmi snadno konfigurovat pro provoz s téměř všemi běžnými typy PLC. Zařízení má robustní konstrukci a je vhodné k montáži do náročného prostředí průmyslových rozváděčů.

Slovo závěrem

K výrobkům řady Insys jsou k dispozici kompletní kvalitní uživatelské příručky v českém jazyce. Obsahují technický popis zařízení včetně popisu sady podporovaných AT-příkazů. Výrobky vyhovují homologačním podmínkám a nesou značku CE, jsou vyráběny podle ISO 9002. Pro ČR je v Plzni zřízena pobočka Insys Microelectronics CZ, s. r. o., která zajišťuje předprodejní i poprodejní podporu zákazníků a bude se dále věnovat vývoji nových zařízení v oblasti přenosu dat v měřicí a řídicí technice a inovacím současného sortimentu výrobků.

Lubomír Kuchynka,
Insys Microelectronics CZ, s. r. o.

Insys Microelectronics CZ, s. r. o.
Klatovská 169
321 03 Plzeň
tel.: 777 651 188, 377 429 952
e-mail: lkuchynka@insys-tec.de
http://www.insys-tec.cz