Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Osvětlovače Vision&Control pro kamerové systémy

Správné osvětlení objektu mnohdy rozhoduje o úspěchu a spolehlivosti kamerového testu. Praxe ukazuje, že v mnoha případech je nezbytné vypracovat řádnou studii proveditelnosti a vyzkoušet, které uspořádání a typ jsou pro danou úlohu nejvhodnější. Použitím světla určitého typu a barvy lze zvýraznit hledané prvky v obraze nebo naopak skrýt rušivé pigmenty určitých barev. Volbou správného světla lze výrazně zvýšit spolehlivost kamerového testu a zjednodušit požadavky na algoritmus zpracování obrazu. Německá firma Vision&Control pro tyto účely vyrábí robustní LED osvětlovače v mnoha variantách a vlnových délkách.
 

Dlouhodobá stabilita

 
Jednou z nejdůležitějších vlastností osvětlovacích systémů je stálost intenzity vyzařování v čase. Jako každá elektronická součástka, i světelné diody (LED) postupem času stárnou a klesá množství jimi vyzařované energie. Důsledkem obvykle bývá posun naměřených hodnot z kamery směrem k limitním hodnotám a v krajním případě i negativní vyhodnocení testů a vzrůst zmetkovosti výroby. Nejde o skokovou změnu, ale parametry se mění v průběhu velmi dlouhé doby, takže není snadné ji zaregistrovat. Pro předcházení těmto problémům přistupují výrobci svítidel k pečlivému výběru typové řady LED a vykonávají náročné zkoušky životnosti a stability svítidel. Také firma Vision&Control takto zkouší své výrobky a zaručuje provoz v řádově desítkách tisíc hodin bez výrazné změny intenzity vyzařování.
 

Garantované parametry

 
Vlivem nedokonalých výrobních procesů se od sebe jednotlivé LED liší jak intenzitou a směrem vyzařování, tak i vlnovou délkou. Firma Vision&Control proto nejen pečlivě vybírá diody podle průměrných parametrů, ale požaduje, aby byly deklarované parametry dodrženy ve velmi přísných mezích. Jednotlivá svítidla se tak od sebe neliší a je možné je snadno zaměnit bez nutnosti nové kalibrace kamerového testu.
 

Robustní konstrukce

 
Výrobky Vision&Control jsou určeny pro použití v průmyslu při nepřetržitém provozu po několik let. Základem je robustní kovová konstrukce, která nejen že chrání samotný výrobek, ale také velmi dobře odvádí teplo od elektronických součástek, a prodlužuje tak jejich životnost a stálost.
 

Kvalitní elektronika

 
Osvětlovače Vision&Control jsou díky kvalitní elektronice a stabilizačním obvodům velmi odolné proti kolísavému napájení, napěťovým špičkám a rušení. Pro spínání svítidel je určen ovládací vstup (trigger). Jas svítidel lze ovládat pomocí napěťového vstupu. Speciálním typem jsou adaptivní svítidla, u nichž lze ovládat každou LED zvlášť dálkově prostřednictvím Ethernetu (zejména kruhová svítidla).
 

Široký výběr

 
Opravdu velký výběr osvětlovacích prvků je základem úspěchu společnosti Vision&Control. Firma nabízí plošné, kruhové, koaxiální, telecentrické a další osvětlovače v celém spektru od ultrafialové až po infračervené vlnové délky. Kromě výroby svítidel se firma specializuje také na vývoj telecentrických objektivů a inteligentních kamer. Více informací lze nalézt na stránkách www.prumyslove-kamery.cz.
(ELCOM, a. s.)
 
Obr. 1. Prstencová svítidla Vision&Control