Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Oracle Digital Day 2016

V listopadu měli zájemci o novinky společnosti Oracle možnost navštívit v Praze její pravidelnou akci Oracle Digital Day.

V plenární části byli účastníci seznámeni s novinkami firmy, které byly představeny světu na celosvětovém setkání uživatelů v San Francisku. A nejčastěji vyslovovaným slovem bylo slovo cloud. Především nové příležitosti v oblasti cloudových řešení – od klasického poskytnutí softwaru jako služby přes pronájem technických prostředků až po provoz cloudu na prostředcích uživatele „uvnitř jeho plotu“. Cloud je z pohledu společnosti Oracle považován za motor digitální transformace. Tato část odborné konference se živě přenášela pomocí telemostu do dalších zemí střední Evropy.

Po plenárním jednání následovaly prezentace v sekcích, které byly věnovány jak vývojářům, odborníkům z oblastí hardwaru a architektům řešení, tak manažerům marketingu, lidských zdrojů a správy uživatelských firem.

Na tiskové konferenci vystoupili viceprezident Oracle pro Rusko, Afriku a střední a východní Evropu Janusz Naklicki, generální ředitel Oracle Czech Josef Švanda a obchodní ředitelka Renata Dvořáková. Tématy tiskové konference byly cloudová řešení, formy moderní archivace dat, práce s big daty a zpracování velkých objemů dat v reálném čase.

Byly mimo jiné uvedeny výsledky průzkumu, který si Oracle zadala. Ty ukazují, že většina podniků z regionu CEE digitální transformaci stále nevnímá jako svou prioritu. Až 32 % respondentů připouští, že jejich podniky nemají v tomto ohledu žádné plány. Aktuálně proces digitální transformace probíhá ve 35 % firem z tohoto regionu, 34 % firem se tento proces teprve chystá zahájit.

Prostředky využívané při digitální transformaci zahrnují nejčastěji cloud, mobilní aplikace, zpracování velkých objemů dat (big data) a sociální média. Ve střední Evropě využití těchto prostředků stále zaostává za Evropou západní, ale i zde jejich implementaci plánuje nebo alespoň zvažuje čím dál více podniků.

Z průzkumu vyplývá, že míra přijetí těchto prostředků v Evropě je následující:

–   34 % respondentů průzkumu vyžívá cloudové služby,

–   39 % plánuje cloudové služby implementovat,

–   41 % využívá mobilní techniku,

–   25 % využívá řešení pro zpracování velkých objemů dat (big data),

–   z regionu CEE 72 % podniků považuje pro příštích dvanáct měsíců za svou prioritu vylepšení zákaznické zkušenosti,

–   41 % respondentů uvádí, že informační technika je pro ně podpůrným nástrojem zvyšujícím efektivitu podnikání,

–   40 % považuje informační techniku za nástroj pro konkurenceschopnost, který vytváří příjmy,

–   18 % vnímá informační techniku primárně jako nákladovou položku (nezbytný výdaj).

V rámci diskuse bylo konstatováno, že digitální transformace vytváří novou kategorii podniků, které fungují pružněji než jejich konkurence, dokážou efektivně vytvářet inovativní služby a lépe reagovat na aktuální požadavky zákazníků. Tradiční firmy stále více čelí nové konkurenci, což je nutí k přijímání nových technologií, k inovaci produktů, ale i vlastních podnikatelských procesů a celých obchodních modelů; všechny tyto změny vytvářejí nové digitální strategie.

Radim Adam

Obr. 1. Janusz Naklicki, viceprezident Oracle pro Rusko, Afriku a střední a východní Evropu, generální ředitel Oracle Czech Josef Švanda a obchodní ředitelka Renata Dvořáková (foto: Oracle)