Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Optolelektronické bezpečnostní prvky

číslo 3/2002

Optolelektronické bezpečnostní prvky

Význam technických prostředků pro zabezpečení ochrany osob velmi rychle roste s postupující automatizací a složitostí moderních výrobních procesů a zejména s požadavky na bezpečnost strojů a strojních zařízení, které velmi přísně specifikuje Směrnice pro strojní zařízení (Machinery Directive) 89/392/EEC, platná v zemích EU od 1. ledna 1995. Z této směrnice vychází celá řada souvisejících evropských, popř. i českých harmonizovaných norem, např. ČSN EN 954-1 (Bezpečnost strojních zařízení, bezpečnostní části řídicích systémů), ČSN EN 61496 (Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení) aj. Firma Sick má ve svém výrobním programu zabezpečovacích prvků množství moderních prostředků pro zabezpečení ochrany osob a zařízení pro nejrůznější požadavky, od jednoduchých mechanických zábran a světelných závor až po komplexní elektronická ochranná zařízení s vlastní inteligencí, využívající špičkovou mikroprocesorovou techniku, které splňují náročné požadavky platných bezpečnostních norem a navíc vynikají velkou spolehlivostí, příznačnou pro všechny produkty firmy Sick.

Obr. 1.

K nejdůležitějším výrobkům patří bezpečnostní světelné záclony, které pracují na stejném principu jako jednocestné světelné závory, používají však větší počet paralelních světelných paprsků (obr. 2). Mezi vysílací a přijímací jednotkou světelné záclony vzniká chráněné pole, plošně monitorující přístup k nebezpečné části stroje, vstup do nebezpečného prostoru apod. Chráněné pole je definováno výškou, šířkou a rozlišením. Výška chráněného pole je určena velikostí světelné záclony a jeho šířka vzdáleností mezi vysílací a přijímací jednotkou. Maximální vzdálenost obou jednotek se nazývá dosah světelné záclony. Rozlišení je dáno roztečí světelných paprsků a určuje vlastně velikost nejmenších předmětů, které může světelná záclona rozpoznat. Vysílací jednotka vysílá v celé výšce chráněného pole paralelní infračervené světelné paprsky, které přijímací jednotka zachycuje a synchronně vyhodnocuje. Jestliže je některý světelný paprsek přerušen překážkou, která vnikla do chráněného pole (např. prstem, rukou nebo jinou částí těla obsluhy), vydá přijímač povel k zastavení stroje či k jeho nastavení do bezpečné polohy.

Nová generace bezpečnostních světelných záclon C 4000 (obr. 1) se vyznačuje modulární konstrukcí, umožňující realizovat chráněná pole s výškou 300 až 1 800 mm a s šířkou 0 až 6 m při rozlišení 14 mm, popř. 0 až 18 m při rozlišení 20, 30 nebo 40 mm. Pro rozšíření aplikačních možností je možné zapojit až tři bezpečnostní světelné záclony C 4000 za sebou do kaskády, přičemž každá světelná záclona použitá v systému může mít jinou výšku, jiné rozlišení a samostatně se i parametrizuje. Pro vyloučení vzájemného ovlivňování světelných záclon C 4000 pracujících blízko vedle sebe se používají různě kódované (modulované) světelné paprsky.

Velkou předností nové generace světelných záclon řady C 4000 je možnost jejich konfigurace – nastavení požadované funkce a parametrů z počítače programem CDS (Configuration Diagnostic Software). Počítač (PC, laptop aj.) s operačním systémem MS Windows se připojuje přes sériové rozhraní. Přehledné zobrazení na displeji výrazně usnadňuje parametrizaci a přizpůsobení světelné záclony pro každé použití. U standardně dodávaného systému je možné konfigurovat funkce jako např. blokování opětovného rozběhu stroje, způsob kontroly stykačů, kódování světelných paprsků nebo dosah systému. Varianta dodávaná na přání umožňuje konfigurovat i funkce pevného a pohyblivého zaclonění nebo redukované rozlišení. Uživatelé z praxe jistě ocení důmyslný indikační systém vysílací a přijímací jednotky, skládající se ze čtyř barevných svítivých diod LED a jednomístného zobrazovače LED. Rozsvícené diody a zobrazené znaky identifikují hlavní provozní stavy a typické poruchy.

Obr. 2.

Vzhled vysílacích a přijímacích jednotek bezpečnostních světelných záclon řady C 4000 je naprosto stejný. Jednotky jsou umístěny ve štíhlém profilu obdélníkového průřezu s vnějšími rozměry 40 × 48 mm a s délkou 427 až 1 933 mm, který zaručuje stupeň krytí IP65 a velkou odolnost proti chvění a otřesům. Bezpečnostní světelné záclony řady C 4000 splňují požadavky kategorie 4 podle ČSN EN 954-1 a používají se jako ochrany prstů, ruky nebo osob např. u lisů, osazovacích automatů, robotů a podávacích zařízení.

S bezpečnostní světelnou závorou C 4000 se mohou zájemci seznámit ve stánku firmy Sick na veletrhu Amper 2002 v hale 3, sektor C, stánek 27. Firma Sick zde samozřejmě představí mnoho dalších výrobků, jako jsou optoelektronické senzory pro průmyslovou automatizaci, inteligentní systémy pro čtení čárového kódu, spolehlivé indukční a kapacitní snímače přiblížení, monitorovací systémy pro hlídání znečištění ovzduší apod. Odborníci firmy jsou připraveni poskytnout návštěvníkům ve veletržní expozici podrobné informace nejenom k vystaveným exponátům, ale i k celému výrobnímu programu a službám, které firma Sick zákazníkům tradičně poskytuje na špičkové úrovni.

(Sick)

SICK spol. s r. o.
nám. Osvoboditelů 1368
153 00 Praha 5 – Radotín
tel.: 02/57 91 18 50
e-mail: sick@sick.cz
http://www.sick.cz

Inzerce zpět