Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Optimass 1300: překvapí výkonem i cenou

číslo 8/2006

Optimass 1300: překvapí výkonem i cenou

Princip měření hmotnostního průtoku s využitím Coriolisovy síly si v posledních deseti letech vydobyl pevné místo v průmyslové praxi a přístroje na něm založené jsou nyní v mnoha měřicích úlohách již nepostradatelné. Firma Krohne uvedla na trh jako první na světě Coriolisův hmotnostní průtokoměr s jednou přímou měřicí trubicí. Své prvenství si v této oblasti udržela a nyní dodává již třetí generaci těchto spolehlivých a výkonných přístrojů řady Optimass 7000, použitelných k měření hmotnostního průtoku a hustoty nejen newtonských kapalin, ale i různých past, kalů a kaší.

Měřit hmotnostní průtok pokládá dosud mnoho odborníků se zkušenostmi z praxe za poměrně nákladné. Doporučují proto používat hmotnostní průtokoměry jen v kritických úlohách, kdy se bez velmi přesného měření hmotnostního průtoku nebo hustoty média skutečně nelze obejít.

Nové hmotnostní průtokoměry Krohne

Hmotnostní průtokoměry ale mohou v mnoha případech velmi významně usnadnit měření průtoku kapalin i ve standardních případech, a to díky svým vynikajícím vlastnostem, jako např. velkému měřicímu rozsahu, vynikající přesnosti a nezávislosti převodní charakteristiky přístrojů na tlaku, teplotě, vodivosti a viskozitě média. Jejich častějšímu používání doposud bránila i vyšší cena standardních výkonných (high-end) hmotnostních průtokoměrů.

Obr. 1.

Obr. 1. Konstrukce snímače Optimass 1000

Firma Krohne využila své dlouholeté zkušenosti získané při vývoji a výrobě Coriolisových hmotnostních průtokoměrů s jednou přímou měřicí trubicí a v srpnu 2006 uvedla na světový trh novou řadu snímačů pro měření hmotnostního průtoku s využitím Coriolisovy síly Optimass 1000 (obr. 1). Při jejich vývoji byly spolu s požadavky na metrologické vlastnosti vzaty v úvahu také požadavky uživatelů na co největší variabilitu provedení ve spojení s příznivou cenou, jako jednou z podmínek běžného používání tohoto typu přístrojů v chemii, farmacii a v potravinářském průmyslu.

Základní vlastnosti snímačů průtoku řady Optimass 1000

Snímač hmotnostního průtoku Optimass 1000 má dvě paralelně umístěné přímé měřicí trubice dimenzované na vnitřní přetlak 10 MPa. Při konstrukci snímače byly využity veškeré zkušenosti z dlouholeté výroby hmotnostních průtokoměrů řady Optimass 7000.

Unikátní způsob montáže budiče a senzorů pohybu jednotlivé trubice umožnil dosáhnout skutečně minimální vzdálenosti mezi měřicími trubicemi (obr. 1), což přístroji zaručuje extrémní odolnost proti vnějším vibracím. Budiče i senzory pohybu jsou instalovány symetricky po stranách páru měřicích trubic. Budič je tvořen dvěma budicími cívkami, umístěnými po stranách páru měřicích trubic, senzor vždy jednou cívkou a protizávažím, zajišťujícím mechanickou symetrii systému. Blízkost měřicích trubic také usnadnila návrh rozdělovače průtoku (obr. 2), optimalizovaného s použitím moderních metod modelování z hledisek minimální tlakové ztráty, zábrany vzniku turbulencí v měřené kapalině a snadného čištění proplachem při použití snímače v prostředí se zvýšenými požadavky na hygienu.

Obr. 2.

Obr. 2. Rozdělovač průtoku na vstupu do snímače Optimass 1000

Výsledkem je velmi kompaktní snímač s malou tlakovou ztrátou a širokou variabilitou připojovacích přírub i hygienických šroubení. Měřicí trubice jsou spolu s budiči standardně uzavřeny v pouzdru odolávajícím tlaku, které zajišťuje velkou bezpečnost provozu a stabilitu i při ne zcela správné mechanické montáži. Tato vlastnost je v daném segmentu hmotnostních průtokoměrů také ojedinělá.

Všechny části snímače Optimass 1000 smáčené měřenou kapalinou jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli 316L. Jmenovité světlosti připojovacích přírub DN15 až DN50 umožňují měřit průtok až 125 000 kg/h. Na přání může být každý snímač vybaven tepelným pláštěm zajišťujícím temperování (ohřev nebo chlazení) měřicí trubice.

Převodník signálu MFC 300

Převodník MFC 300, který zpracovává signály ze snímače, vyhoví i těm nejvyšším požadavkům na komfort obsluhy, diagnostiku procesu měření i velkou variabilitu výstupů. Grafický displej s velkým rozlišením a programování optickými senzory nebo prostřednictvím rozhraní s infračerveným optickým přenosem umožňují nejen uvést průtokoměr rychle do provozu, ale kdykoliv pohotově, bez otevírání krytu přístroje, diagnostikovat proces měření. Signály ze senzorů pohybu trubic zesiluje předzesilovač, umístěný ve snímači, a komunikace s vlastní elektronikou převodníku probíhá po lince RS-485. Veškeré údaje o nastavení a kalibraci průtokoměru se automaticky zálohují v předzesilovači i v převodníku. Samozřejmé jsou možnost komunikace protokolem HART a množství různých variant proudových a pulsních výstupů spolu s komunikačními rozhraními (Profibus, Foundation Fieldbus apod.). Kryt převodníku je vyroben z tlakově odlévaného hliníku nebo z korozivzdorné oceli (u převodníků určených do nepříznivého provozního prostředí).

Tab. 1. Základní vlastnosti hmotnostního průtokoměru Krohne Optimass 1300

Jmenovitá světlost

DN15

DN25

DN40

DN50

Jmenovitý hmotnostní průtok

4 800 kg/h

20 000 kg/h

60 000 kg/h

125 000 kg/h

Materiál snímače

korozivzdorná ocel 316L a Duplex

Největší přetlak měřené kapaliny

PN100

Teplota měřené kapaliny

–40 až +130 °C

Přesnost měření

± 0,2 % jmenovitého průtoku plus stabilita nuly

Stabilita nuly

± 0,025 % jmenovitého průtoku

Rozsah měření hustoty

400 až 2 500 kg/m3

Přesnost měření hustoty

± 5 kg/m3

± 2 kg/m3

Výstupy (vstupy)

proudový, pulsní a stavový výstup, na přání např. až tři proudové výstupy, dva pulsní výstupy fázově posunuté apod.; řídicí vstup

Provedení

kompaktní i oddělené s převodníkem pro montáž na zeď, na konzolu nebo do 19" rámu

Obsluha

grafický displej s velkým rozlišením, optosenzory pro programování, infračervené rozhraní

Komunikace

HART; na přání Profibus-DP nebo -PA, Foundation Fieldbus

Kryt převodníku

tlakově odlévaný hliník nebo korozivzdorná ocel

Hmotnostní průtokoměr Optimass 1300

Snímač Optimass 1000 s převodníkem MFC 300 tvoří dohromady hmotnostní průtokoměr Optimass 1300, který lze provozovat v kompaktním (vyhodnocovací elektronika je součástí snímače – obr. 3) nebo v odděleném provedení, kdy vzdálenost mezi snímačem a převodníkem může činit i stovky metrů. Průtokoměr Optimass 1300 je vyráběn také v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu v souladu s požadavky směrnice ATEX. Jeho základní vlastnosti souhrnně uvádí tab. 1.

Obr. 3.

Obr. 3. Hmotnostní průtokoměr Optimass 1300 (snímač Optimass 1000 a převodník MFC 300)

Hlavními oblastmi použití hmotnostního průtokoměru Optimass 1300 jsou:

  • chemie a petrochemie,
  • potravinářský průmysl, výroba nápojů,
  • farmaceutický průmysl,
  • vodohospodářství (dávkování chemikálií).

Výhody pro uživatele plynoucí z použití hmotnostního průtokoměru Optimass 1300 lze shrnout takto:

  • robustní a mechanicky odolné provedení s minimálními požadavky na prostor pro zástavbu,
  • snadná mechanická montáž bez zvláštních požadavků na uložení,
  • minimální tlaková ztráta, velký měřicí rozsah,
  • modulární elektronika s dokonalou diagnostikou a snadnou obsluhou,
  • prověřená koncepce s odděleným předzesilovačem,
  • vynikající výkonnost při příznivé ceně.

Nový hmotnostní průtokoměr Optimass 1300 představí firma Krohne zákazníkům na MSV v Brně ve dnech 18. až 22. září 2006 v přízemí pavilonu C, stánek č. 26.

Při zakoupení tohoto hmotnostního průtokoměru jeho uživatel automaticky získá také dokonalou technickou podporu a okamžitý servis, stejně jako u ostatních měřicích přístrojů od firmy Krohne.

Nový hmotnostní průtokoměr Optimass 1300 významně rozšiřuje nabídku firmy Krohne v této části trhu a potvrzuje její vedoucí postavení v segmentu hmotnostních průtokoměrů s přímou měřicí trubicí vůbec.

Ing. Petr Komp, Krohne CZ spol. s r. o.

Krohne CZ spol. s r. o.
Soběšická 156
638 00 Brno
tel.: 545 532 111
fax: 545 220 093
e-mail: brno@krohne.cz
http://www.krohne.cz