Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Optimalizace energetických výroben

V polovině října, jako každý rok, pořádala společnost I&C Energo konferenci s tematikou optimalizace výroby elektřiny a tepla. Účastníky byli především odborníci z oblastí měření a regulace, sběru a archivace dat a specialisté na jednotlivé technologie.

Akce byla dvoudenní, přičemž první den byl věnován otázkám spojeným s optimalizacemi jednotlivých technologií i celkové optimalizaci energetického bloku a elektrárny nebo teplárny. Nezávislý pozorovatel mohl dospět k celkem jednoznčnému názoru, že i když se v mnoha průmyslových oborech o digitálních dvojčatech filozoficky diskutuje, zde šlo o výměnu zkušeností z konkrétních úspěšných projektů, o diskusi o obtížích, které bylo nutné společně překonat, a o dalších možnostech, jež připadají v budoucnu v úvahu.

Základem úspěchu jsou modely, tedy digitální dvojčata, jednotlivých částí technologického zařízení – turbíny, kotle, generátoru, chladicího okruhu, popř. celého bloku. Vytvořit reálný obraz skutečnosti předpokládá mít reálná data, která odrážejí opravdovou skutečnost. Jde o data jak z běžných, tak spe­ciálních měření. Dále jde o zpracování dat pro použití ve vlastním modelu: jejich vyčištění, doplnění a dopočítání – vyrovnání. Teprve potom může dojít ke komparaci s teoretickým modelem. A to vše je pouze úvod, protože porovnání s teoreticky vypočteným modelem teprve vede k dohledávání nedostatků a jejich odstranění – optimalizaci.

Byla konstatována stará, ale často opomíjená pravda, že prvním krokem optimalizace je stabilizace. A to jak měření, měřicích okruhů, tak jednotlivých agregátů. I tady modely pomáhají zjišťovat, proč např. předpokládaná teplota neodpovídá skutečné – je problém s měřením, nebo s technologickým zařízením? A tak se krok za krokem daří odstraňovat provozní nedostatky. Je to práce týmová, systematická, práce s big daty (ať se držíme klíčových slov 4.0) a digitálními dvojčaty. A je úspěšná pouze tehdy, když se jí věnuje tým složený z mnoha profesí – odborníků na měření a regulace, technologů, matematiků, informatiků a dalších.

Druhý den byl z velké části věnován podmínkám nutným pro řešení modelů velkého rozsahu. Základem úspěšného zpracování dat v reálném čase je možnost jejich načítání z mnoha rozličných zdrojů, jejich archivace bez zkreslení a následně jednoduché využití jak pro prezentaci, tak pro výpočty v modelech. Zde se představila společnost OSI s produktem Plant Information, který je úspěšně implementován v centrálním úložišti technologických dat ČEZ. Uvedená databáze má za sebou dlouholetý vývoj a dokázala si obhájit důležité místo mezi produkty určenými k tomuto účelu. Většina průmyslových odvětví, kde se předpokládá opravdu kvalitní zpracování dat v reálném čase, např. jaderné elektrárny, petrochemie a další, využívá právě tento produkt. Implementace ve výrobě tepla a elektřiny u nás je důležitým krokem k uskutečnění myšlenek 4.0 v praxi.

Velkou pozornost získala přednáška prof. Buryana z VŠCHT Praha věnovaná negativním vlivům spalování komunálního odpadu ve fluidních kotlích. I zde proběhla diskuse o optimalizaci, ale těžištěm bylo snížení negativního dopadu na životní prostředí.

Odborná konference Optimalizace energetických výroben opět nabídla mnoho podnětů a zkušeností a naproti tomu otevřela nejednu otázku, kterou bude třeba v budoucnu řešit. 

Radim Adam