Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Operátorské terminály GT pro univerzální použití

číslo 10/2004

Operátorské terminály GT pro univerzální použití

V mnoha oblastech lidské činnosti, z našeho pohledu zejména v průmyslu nebo v dopravě, vyžaduje současná složitá technika stále častěji komunikaci mezi lidskou obsluhou (člověkem) a technickým zařízením (strojem). Proto byla během několika posledních let vyvinuta v rámci systémů představujících rozhraní mezi člověkem a strojem (Human Machine Interface – HMI) zcela nová kategorie produktů – tzv. operátorské terminály. Ty umožňují s vizualizační podporou velmi efektivně realizovat interaktivní komunikaci mezi člověkem a strojem a výrazně usnadňují obsluhu stále složitějších výrobních a technologických zařízení.

Podle nedávno zveřejněné studie poradenské firmy Frost & Sullivan byly jenom v Evropě v roce 2003 prodány prostředky z oblasti HMI za více než 714 mil. USD, počítaje v to textové a alfanumerické displeje, grafické operátorské panely, displeje s dotykovým stínítkem, mobilní ovládací terminály i software pro HMI. Studie přitom uvádí, že v příštích letech tento obrat trvale poroste v průměru ročně o 4,4 %, až v roce 2010 dosáhne asi 965,5 mil. USD.

Z uživatelského hlediska fungují operátorské terminály jako „tlumočníci„, kteří zprostředkovávají styk mezi člověkem a strojem. Mnoho funkcí, které bylo v minulosti třeba zajišťovat pomocí žárovek, svítivých diod (LED), tlačítek nebo spínačů odděleně, může nyní plnit jediný přístroj, který většinou navíc nabízí ještě další funkce přispívající k většímu pohodlí uživatele.

Inteligentní operátorské terminály GT

Mezi přední výrobce a dodavatele operátorských terminálů v Evropě patří firma Matsushita Electric Works, která nabízí široké spektrum přístrojů od nejmenších kompaktních dvouřádkových terminálů až po špičkové modely s barevným displejem o úhlopříčce 5,7" a s dotykovým ovládáním, určené pro náročné aplikace. Inteligentní operátorské terminály série GT, popsané v dalším textu, jsou vhodné k univerzálnímu použití v průmyslu i v kancelářské sféře. Jejich výkonné polovodičové zobrazovače typu LCD poskytují skvělé zobrazení s individuálně nastavitelnými parametry (jas, kontrast) a širokým úhlem pozorování. Na robustní provedení na první pohled upozorňuje eloxované kovové pouzdro a mimořádně odolná čelní fólie LCD. Všechny terminály série GT vyhovují přísným mezinárodním standardům a předpisům a jako všechny výrobky firmy Matsushita byly při vývoji zkoušeny v podmínkách daleko těžších, než jaké jsou podmínky skutečných provozů. Tím, a speciálně vybranými součástkami a materiály, je zajištěna dlouhá doba života a spolehlivý provoz terminálů i v náročných průmyslových podmínkách.

Tab. 1. Základní technické údaje operátorských terminálů řady GT

Model GT 01 GT 10 GT 30M GT 30C
Displej monochromatický (LCD, STN) barevný (LCD, STN)
Rozlišení 128 × 64 bodů 160 × 64 bodů 320 × 240 bodů
Počet barev 2 2 2 16
Rozměr zobrazené oblasti 70,4 × 35,2 mm 98,2 × 37,1 mm 117 × 88 mm
Kapacita paměti 384 kB 1,5 MB 3,25 MB
Počet obrazových masek 160 220 160
Rozhraní RS-232C/422 RS-232C
Protokol Matsushita Mewtocol
Napájení 5/24 V DC 24 V DC
Příkon (max.) 5 W 5 W 10 W
Čelní krytí IP65
Rozměry (š × v × h) 110 × 72 × 24 mm 144 × 72 × 32 mm 158 × 127 × 38 mm
Hmotnost 160 g 260 g 440 g

Inteligentní operátorské terminály s dotykovým ovládáním série GT existují ve třech základních verzích – GT 01, GT 10 a GT 30 (tab. 1). Nejmenší z celé řady, dotykový terminál GT 01 (obr. 1), je nová jednotka s dobře čitelným zobrazením, která může vedle statických textů a grafických symbolů zobrazovat i dynamické údaje, jako data z programovatelných automatů (Programmable Logic Controller – PLC), grafy časových průběhů, složení receptur apod. Pro větší přehlednost zobrazení lze z PLC volit zelené, červené nebo oranžové podsvětlení zobrazovaných dat (k tomu jsou využity LED). Pro komunikaci s uživatelem lze vybrat jeden z osmi jazyků (angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu, čínštinu, korejštinu nebo japonštinu).

Obr. 1.

Terminály řady GT poskytují uživateli funkci dotykových tlačítek při úplném napodobení klávesnice a možnost využít grafické symboly z různých knihoven. Použita je analogová metoda snímání dotyku. Na displeji terminálu GT 01 lze např. zobrazit až 72 znaků o rozměrech 8 × 8 bodů (dvanáct sloupců a šest řádků), a na displeji terminálu GT 10 dokonce až 160 znaků (dvacet sloupců a osm řádků). To umožňuje realizovat již poměrně složité obrazové masky. Ještě dokonalejší zobrazení nabízí terminál GT 30 s integrovanými fonty true type s rozměry 10 × 10 až 64 × 64 bodů.

Obrazové masky se vytvářejí s podporou programovacího softwaru GTWIN v prostředí Windows 95/98/NT/2000/XP velmi jednoduše technikou drag & drop („táhni a pusť„). Práci přitom účinně usnadňují předem připravené symboly uložené v knihovně objektů, kterou si uživatel může snadno doplňovat podle svých potřeb. Vytvořené obrazové masky (v počtu až 220) se ukládají v integrované paměti typu flash-ROM. Práci se souborem masek, včetně jejich výběru pro opakované použití, usnadňuje jeho správce, který je součástí programu GTWIN. Všechny obrazové masky je možné konvertovat do formy rastrových obrázků (bitových map). Demonstrační verze programu GTWIN (35 MB) je zájemcům zdarma k dispozici na internetu (http://www.mew-europe.com).

Svou vestavnou hloubkou pouhých 24 mm a rozměry čelního panelu 110 × 72 mm je např. terminál GT 01 vhodný pro všechny úlohy s velmi malým volným prostorem pro zástavbu. Ani větší modely GT 10 a GT 30, s vnějšími rozměry 58 × 127 × 38 mm, však nepotřebují montážní prostor o mnoho větší. Napájecí napětí 5 V DC pro terminál GT 01 lze přivést přímo z pracovního portu připojeného PLC stejným kabelem jako data a řídicí signály. K napájení terminálů napětím 24 V DC je třeba použít samostatný zdroj.

Terminál GT 01 je možné připojit ke všem PLC řady FP z produkce firmy Matsushita a v provedení s rozhraním RS-422 také přímo k PLC od firmy Mitsubishi. Mimo to může být prostřednictvím rozhraní RS-232 a standardního protokolu ASCII připojen k libovolnému řídicímu systému. Komunikaci s PLC různých výrobců (Matsushita, Mitsubishi, Omron, Allen-Bradley, Siemens atd.) podporují i modely GT 10 a GT 30, které navíc mohou jejich interní data (až 24 slov) ukládat ve své paměti typu SRAM.

Obr. 2.

Zobrazovací jednotka Message Runner

Nabídku operátorských terminálů firmy Matsushita doplňuje malá pasivní zobrazovací jednotka Message Runner KP3H (obr. 2), umožňující přímo na stroji nebo na technologickém zařízení zobrazit krátké texty, které jsou dobře viditelné a čitelné i z větší vzdálenosti. Displej typu LCD s rozlišením 64 × 16 bodů při osmi znacích na jednom řádku dovoluje posuvně zobrazovat („rolovat„) texty délky až 32 znaků. K charakteristickým vlastnostem kompaktní zobrazovací jednotky s čelním profilem DIN 36 × 72 mm a vestavnou hloubkou 65 mm patří možnost volby znaků zelené nebo oranžové barvy, možnost zvýraznit vybrané texty blikáním, výstup výstražného hlášení a téměř žádné požadavky na údržbu. Pomocí programu Microsoft Excel lze vytvořit až 64 textových zpráv a stanovit jejich vlastnosti, např. barvu znaků a pozadí, rychlost posouvání a frekvenci blikání. Vytvořené textové zprávy je možné uložit do paměti a kdykoliv znovu zobrazit. U zobrazovací jednotky typu KP3C lze navíc prostřednictvím rozhraní RS-232C ovládat přepínání textů i přepisovat již vložené texty ze všech PLC Matsushita řady FP i z PLC jiných výrobců. Tato jednotka je k dispozici také v provedení pro zobrazení svislých textů (s délkou jen do šestnácti znaků).

Výhodná ucelená nabídka

Komplexní nabídka inteligentních operátorských terminálů firmy Matsushita vychází ze zkušenosti, že zákazníci dávají přednost uceleným systémům HMI, které k integraci do uživatelského prostředí nevyžadují žádný další software ani hardware a jsou průběžně inovovány. Podrobné technické a obchodní informace o všech typech operátorských terminálů firmy Matsushita lze získat na internetu (http://www.mew-europe.com).

Ing. Karel Kabeš

Matsushita Electric Works (CZ), s. r. o.
Kancelář podpory prodeje pro ČR a SR
Průmyslová 1
348 15 Planá
tel.: 374 799 990
fax: 374 799 999
e-mail: info-cz@euro.de.mew.com
http://www.mew-europe.com

Inzerce zpět