Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Operátorské panely Weintek

Čtenáři se mohou seznámit s rozsáhlým sortimentem firmy Weintek, v němž jsou operátorské panely od těch nejjednodušších až po panely s pokročilými funkcemi a bohatými možnostmi připojení k PLC mnoha světových výrobců. Velká pozornost je věnována zabezpečení komunikace. Zmíněna je i nová komunikační brána pro komunikaci mezi PLC a systémy SCADA nebo ERP a vizualizační server, který umožňuje vizualizaci zobrazovat na zařízeních připojených prostřednictvím WiFi.

 Firma Weintek, založená v říjnu 1995, je přední světový výrobce a dodavatel operátorských panelů – Human Machine Interface (HMI). Jejím exkluzivním distributorem na českém území je firma TECON s. r. o. Produkty firmy Weintek prokázaly v průběhu let svou kvalitu v mnoha různých úlohách ve všech odvětvích průmyslu. Nabízejí kromě základních komunikačních a ovládacích funkcí i množství pokročilých vlastností, jako je ukládání a zpracování dat, komunikace s nadřazenými systémy, přehrávání videozáznamů atd. 

Přehled operátorských panelů Weintek

Operátorské panely firmy Weintek lze rozdělit do produktových řad podle jejich vlastností a funkcí. Jsou jimi řady iP, iE, XE, eMT a nové vizualizační servery cMT (obr. 1). Základní a nejjednodušší operátorské panely spadají do řady iP. V provedení MT6xxxiP jsou bez Ethernetu a v provedení MT8xxxiP s Ethernetem, ovšem nedisponují některými funkcemi jako řady iE a XE. V operátorských panelech s rozhraním Ethernet je implementován server VNC (Virtual Network Computing), díky němuž je vizualizace k dispozici v počítačové síti jako vzdálená plocha. Lze tak v reálném čase monitorovat aktuální dění na panelu.

Novější operátorské panely (MT8092XE, MT8073iE, cMT-SVR, cMT-3151) mají dvě rozhraní Ethernet, a proto je možné je použít jako rozhraní mezi dvěma odlišnými sítěmi. Za zmínku též stojí nový panel MT8103iE, který má mj. i rozhraní WiFi pro bezdrátovou komunikaci bez propojení kabelem. Výhodou je i možnost přeposílat data prostřednictvím sítě WiFi z připojených zařízení. Všechny operátorské panely z uvedených produktových řad jsou opatřeny displejem TFT s podsvícením diodami LED a s rozlišením do 1 024 × 786 bodů, se zobrazením 24bitové barevné hloubky (16 mil. barev) a s úhlopříčkou délky od 4,3" do 15". Jejich jádrem je CPU s procesorem RISC ARM Cortex A8. Po mechanické stránce jsou panely v odolném provedení určeném do průmyslového prostředí. Tomu odpovídá krytí z čelní strany IP65 a také mechanická a elektrická konstrukce odolná proti vibracím. Panely řady iE jsou navíc dodávány i ve velmi tenkém provedení (Slim Design) s hloubkou zástavby pouhých 20 mm (pro MT8070iE).

Vývojový software EasyBuilder Pro

Pro panely cMT, stejně jako pro panely řad iP, iE, XE a eMT, je k dispozici vývojový software EasyBuilder Pro, který výrazně zjednodušuje editování a tvorbu vizualizačního projektu. Konfigurace operátorských panelů v tomto nástroji je velmi jednoduchá. Software je modulární a jednotlivé spolupracující moduly se skládají do kompaktního projektu s možností snadné diagnostiky. Umožňuje tak mj. sběr dat a tisk na vzdálených PC, ladění a analýzu komunikace, zajišťuje převod logovaných dat a rovněž editaci receptur. K vytváření obrazovek lze využít velké množství připravených grafických objektů z průmyslu či z oblasti automatizace inteligentních budov. Existuje zde i možnost vytvořit knihovnu s vlastními symboly. Pro složitější úlohy je ve vývojovém prostředí k dispozici výkonný makrojazyk podobný VB-skriptu, kterým lze naprogramovat požadovanou funkci. EasyBuilder Pro má plnohodnotnou online i off-line simulaci, díky čemuž lze projekt jednoduše simulovat i ladit na PC (obr. 2). 

Ukládání a zpracovávání dat

Všechny typy panelů disponují širokými možnostmi zpracování dat, mezi něž patří ukládání dat, receptur, historických trendů, událostí a poruchových hlášení. Archivované údaje je možné ukládat do interní paměti nebo na USB flash či kartu SD. Tato data lze v případě potřeby předávat prostřednictvím sítě Ethernet do nadřazeného systému.

Možnosti komunikace

K operátorským panelům Weintek je dodáváno rozsáhlé spektrum ovladačů pro zařízení od různých výrobců. Panely komunikují prostřednictvím sériových portů (včetně plné podpory rozhraní MPI pro PLC Simatic), ethernetového rozhraní i USB. V panelech řad eMT a cMT-3151 je implementováno rozhraní CANopen.

Podporováno je více než 250 přímo připojitelných programovatelných automatů světových výrobců, např. Allen-Bradley (Rockwell Automation), Siemens, Omron, Mitsubishi, Koyo, Modicon a Telemecanique (Schneider Electric), GE Fanuc, IDEC, VIPA atd. Operátorské panely mohou komunikovat i několika různými protokoly současně. Pro některá PLC (Simatic S7-1200 od firmy Siemens, NJ – Series od firmy Omron a PLC značky Allen-Bradley od Rockwell Automation) podporují panely tabulky proměnných, tzv. tag database.

Mezi méně obvyklá řešení v oblasti HMI patří implementace komunikační brány Modbus Gateway přímo do panelu. To umožňuje data z libovolného PLC, pro něž mají panely ovladač, převést na standardní protokol Modbus TCP/IP a na straně Ethernetu tímto protokolem komunikovat s nadřazenými systémy (např. se systémem SCADA). Dále jsou panely, vyjma řady iP, vybaveny protokolem MQTT pro zasílání zpráv v rámci průmyslového internetu věcí. Průmyslový internet věcí (IIoT – Industrial Internet of Things) se zabývá propojením průmyslových zařízení s horní vrstvou systémů pro správu dat (SCADA, ERP atd.) a celkovým zefektivňováním automatizovaných procesů.

Komunikační brána cMT-G01

Firma Weintek nově nabídla inteligentní datovou bránou právě pro IIoT. Jde o zařízení cMT-G01 s vestavěnými standardizovanými protokoly pro IIoT (MQTT a OPC UA) a se schopností zpracovávat data jako běžné HMI. Komunikační brána cMT-G01 tak plní mnoho důležitých úkolů, jako jsou zabezpečené odesílání dat do vyšších řídicích systémů (obr. 2), odesílání alarmových hlášení v reálném čase, sběr a analýza dat z připojených strojů atd. Na rozdíl od jiných komunikačních bran, které jsou většinou specificky určené pro daný stroj, podporuje cMT-G01 komunikaci z více než 250 připojitelnými PLC světových výrobců, a dokáže tak přenášet všechna data z PLC do nadřazeného systému SCADA nebo ERP. Dále tato data může zpracovat pomocí makra a konvertovat tak surová data na informace. Komunikační brána cMT-G01 je postavena na procesoru Cortex-A8 600MHz a disponuje dvěma ethernetovými porty, z toho jeden umožňuje přenos rychlostí 1 Gb/s, a dále třemi sériovými porty.

Možnosti správy na dálku

EasyAccess 2.0 je software, který umožňuje přístup k operátorským panelům z libovolného místa na světě prostřednictvím vyhrazeného kanálu sítě VPN. S jeho pomocí lze snadno monitorovat a řešit problémy jak na straně aplikací HMI, tak na straně programů v PLC. Aplikace EasyAccess 2.0 zajistí nastavení sítě a řeší problémy se zabezpečením, takže se uživatel může připojit k operátorskému panelu nebo PLC jako v lokální síti. Funkce EasyAccess 2.0 je dostupná pro všechny operátorské panely (mimo řadu iP a MT6070iE). Některé panely již mají správu na dálku aktivovánu v rámci základní ceny (MT8073iE, MT8103iE, MT8092XE). Taková správa EasyAccess 2.0 je velmi výhodné řešení především pro zákazníky, kteří operátorské panely používají ve vzdálenějších lokalitách. Technik se jednoduše připojí pomocí EasyAccess 2.0 a bude tak schopen snadno zjistit, jaký problém nastal v operátorském panelu nebo PLC. Může aktualizovat projekt v panelu, a prostřednictvím Ethernet Pass-Through dokonce i v připojeném PLC. Jedinou podmínkou využívání této funkce je stabilní připojení k internetu na straně panelu.

Vizualizační server cMT-SVR

Zmínit lze i vizualizační server cMT-SVR (obr. 4), který využívá patentovanou službu CloudHMI. Server cMT-SVR má všechny funkce nejnovějších grafických panelů Weintek, včetně konektivity na více než 250 řídicích systémů světových výrobců. Vizualizace je potom díky Ethernetu a připojenému přístupovému bodu pro WiFi přenesena do aplikace cMT-Viewer, kterou lze nainstalovat na zařízení s iOS (iPad a iPhone), na tablety nebo telefony s OS Android nebo na PC s OS Windows. Aplikace je k dispozici také na vizualizačních panelech cMT-iV5.

Pozvánka na veletrh Amper

Sortiment firmy Weintek si zájemci mohou prohlédnout na veletrhu Amper. K vidění bude ve stánku firmy TECON – V 6.05. Více informací lze získat na adrese www.tecon.cz.

 Ing. Michal Martin, TECON s. r. o.

Obr. 1. Operátorský panel s funkcí vizualizačního serveru cMT-3151

Obr. 2. Ukazka vyvojoveho prostředi EasyBuilder Pro

Obr. 3. Ukázka zabezpečeného přenosu dat z cMT-G01 pomocí šifrování TLS/SSL

Obr. 4. Vizualizační server cMT-SVR