Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Operátorské panely MAC E

číslo 1/2002

Operátorské panely MAC E

Uživatelé systémů průmyslové automatizace si v současnosti již jen stěží dokáží představit obsluhu stroje nebo zařízení bez možnosti vizuální kontroly a ovládání prostřednictvím operátorského panelu (dále OP). Společným znakem těchto panelů je vysoký stupeň čelního krytí (IP65), značná odolnost vůči nepříznivým pracovním podmínkám (vibrace, znečištění, elektromagnetické rušení apod.), jednoduchá obsluha a podstatně nižší cena oproti průmyslovým PC.

Nabídka standardních a speciálních funkcí

Jedním z předních světových výrobců OP je švédská firma Beijer Electronics AB. Přestože má ve výrobě těchto zařízení již velmi dlouhou tradici, nejsou – vzhledem k původnímu záměru dodávat OP pouze k programovatelným automatům (PLC) společnosti Mitsubishi Electric – panely firmy Beijer Electronics mezi uživateli jiných typů programovatelných automatů příliš známy.

Protože zákazníci stále častěji požadovali, aby bylo možné připojit její panely také k zařízením od třetích firem, uvedla firma Beijer Electronics vloni na trh novou řadu OP – E terminals od E50 až po E910.

Novinkou je v první řadě implementace komunikačních ovládačů pro přístroje od více než dvaceti předních světových výrobců PLC. Pro ilustraci lze uvést např. možnost připojení k řídicím systémům Simatic S5/S7 sedmi různými způsoby, a to včetně rozhraní MPI a PPI.

Současně se všemi funkcemi považovanými u této kategorii výrobků za standardní (např. hodiny reálného času, globální a lokální funkční tlačítka, podpora řízení podle receptur apod.) nabízejí E terminals i některé speciální funkce.

Jednou z nich je možnost zapojení v tzv. transparentním režimu, kdy terminál funguje jako most mezi programovatelným automatem a PC. Díky tomu je možné současně přehrávat a monitorovat program v OP i PLC bez přepojování kabelů. Podobnou a pro většinu uživatelů ještě zajímavější funkcí je tzv. dual driver kdy lze k jednomu z komunikačních portů OP připojit řídicí systém od jednoho výrobce (např. Allen-Bradley) a k druhému řídicí systém od jiného výrobce (např. Siemens Simatic). Terminál opět pracuje jako most mezi oběma systémy, přičemž k výměně dat dochází zcela automaticky. Uživatel pouze navolí oblasti, kde se mají data vyměňovat (např. merkery, registry apod.) a podmínku pro spuštění komunikace (událost nebo časový interval).

Dálková správa systému

E terminals nabízejí uživateli téměř neomezené možnosti komunikace. Řady od E300 po E910 lze s použitím protokolu TCP/IP připojit do sítě Ethernet (přenosová rychlost 10 Mb/s) a následně zajistit uživatelský přístup prostřednictvím místní sítě intranetu nebo přes internet.

Na dálku lze potom nejen monitorovat a měnit program uvnitř OP nebo PLC, ale také jednoduše zajistit zasílání výstražných hlášení v podobě zpráv SMS na mobilní telefon. Stejně tak je možné zasílat zprávy libovolnému počítači elektronickou poštou. Operátorský panel může také sloužit jako webový server a server FTP, klient SMTP (Server Mail Transfer Protocol), poštovní server apod. Chod řízeného stroje nebo technologického procesu je tudíž možné sledovat a ovládat z libovolného místa na světě při použití libovolného webového prohlížeče.

Uvedené nové funkce OP umožní významně snížit náklady spojené s údržbou zařízení (ať již preventivní nebo při vynucených servisních zásazích přímo u zákazníka), a již v současné době je využívá mnoho aplikačních firem.

Varianty pro každého

Operátorské panely řady E jsou dodávány ve třinácti různých modifikacích. Každý uživatel si tudíž může vybrat verzi technicky i cenově odpovídající jeho konkrétnímu požadavku. Nejmenší operátorský panel E50 s malým dvouřádkovým displejem a čtyřmi klávesami je vhodný pro tzv. aplikace low-cost, kdy je přednostně kladen důraz na nízkou cenu. Panely střední kategorie E100 až E300 jsou vhodné pro ovládání složitějších strojů a menších výrobních zařízení. Vyšší střední kategorie E6xx spolu s nejvyšší kategorií (E700 až E910) najdou uplatnění ve velkých technologických celcích. Řada E terminals obsahuje také verze s dotykovou nebo barevnou obrazovkou.

Grafické programování

Programovací software E-designer překvapí každého uživatele nízkou cenou i jednoduchou obsluhou. Jde o graficky orientované programovací prostředí, které nevyžaduje žádné znalosti programování a jehož zvládnutí je otázkou velmi krát-kého zácviku. Konfigurační soft-ware umožňuje např. načíst databázi proměnných z programu PLC, čímž se výrazně urychlí práce při tvorbě programu a minimalizují se chyby vzniklé nesprávnou deklarací proměnných.

Bližší technické informace o operátorských panelech řady E (včetně demonstrační verze konfiguračního softwaru) lze získat na adrese www.e-terminals.com, popřípadě na internetové adrese www.autocontcontrol.cz

Ing. Tomáš Tomala, AutoCont Control Systems s. r. o.
tomas.tomala@autocont.cz

Autocont Control System s. r. o.
Nemocniční 12
701 00 Ostrava
tel. 069/615 24 13-4
consys@autocont.cz
http://www.autocontcontrol.cz

Inzerce zpět