Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

OPC Unified Architecture sjednotí toky dat

číslo 7/2004

OPC Unified Architecture sjednotí toky dat

Současným cílem neziskové organizace OPC Foundation, věnující se mezinárodní standardizaci v oblasti přenosu dat v průmyslových řídicích systémech, je zavést tzv. OPC Unified Architecture. Tento závazek oznámila OPC Foundation letos v dubnu na strojírenském veletrhu v Hannoveru. Prohlášení je významné především proto, že nejde o nic menšího než o dosažení úplné interoperability řídicích systémů ve výrobním podniku.

Základem je standard OPC

OPC Foundation staví na svém osvědčeném komunikačním standardu OPC (OLE for Process Control), nyní všeobecně rozšířeném především na úrovni řízení technologických procesů.

Standard OPC je udržován v podobě tzv. specifikací OPC, otevřených definic rozhraní pro přenos dat mezi zařízeními založených na operačních systémech společnosti Microsoft při využití metody XML (eXtended Markup Language) a webových služeb (jako klíči k dosažení interoperability mezi výrobní a podnikovou úrovní).

Obr. 1.

Obr. 1. Budoucí uplatnění standardu OPC k zajištění interoperability při řízení výrobního podniku podle konceptu OPC Unified Architecture (DCS – Distributed Control System , ERP – Enterprise Resource Planning, PLC – Programmable Logic Controller, MES – Manufacturing Execution Systems; podle [3])

Původním cílem výchozích specifikací OPC bylo umožnit konzistentní přístup klientských aplikačních programů typu SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) a operátorských rozhraní (Human-Machine Interface – HMI) určených pro PC k datům existujícím v technologických provozech v rámci jednoho provozního úseku. Další vývoj probíhal mj. přes specifikaci OPC XML-DA (OPC XML-Data Access) charakteru webové služby, která zpřístupňuje technologická data síti Internet, až k naposled vydané specifikaci OPC DX (OPC Data eXchange), poskytující řídicím jednotkám možnost tzv. horizontálně komunikovat s různými komunikačními protokoly (viz např. [1]). V současném stavu umožňuje standard OPC realizovat přenos aktuálních dat ze zařízení na úrovni výroby ke zpracování a prezentaci ve vyšších vrstvách řídicí hierarchie výrobního podniku.

OPC UA mění paradigma automatizace

Krok k OPC Unified Architecture (OPC UA) je logický jak z pohledu dosavadního neustálého vývoje standardu OPC, sledujícího vývoj techniky, zejména prostředí .NET od společnosti Microsoft, i požadavků uživatelů na interoperabilitu softwaru ve složitých systémech zahrnujících mnoho různých výpočetních platforem spolu s internetem a navzájem nekompatibilními aplikačními programy. Současnou snahou OPC Foundation je převést všechny již existující specifikace do prostředí OPC UA, které zajistí interoperabilitu všech prostředků v podniku bez ohledu na použitou výpočetní platformu a dodavatele a rozšíří bezproblémovou integraci, dosud zajišťovanou standardem OPC především na úrovni řízení technologických procesů, i do oblasti celopodnikových funkcí. Kde všude se podle konceptu OPC UA standard OPC v budoucnu uplatní, je naznačeno na obr. 1.

Podle představitelů OPC Foundation znamená koncept OPC UA počátek nové éry v automatizaci. Přináší dokonalejší interoperabilitu mezi prostředky používanými na výrobní a podnikové úrovni, ale také příležitost sjednotit veškeré řídicí činnosti ve výrobním podniku do jediné společné automatizační struktury. Užitek by z nového stavu měli mít uživatelé i dodavatelé automatizovaných systémů po celém světě. Současný klíčový význam OPC jako prostředku k realizaci skutečně celopodnikových řešení potvrzuje i nedávno oznámená spolupráce OPC Foundation s výborem ISA SP95, který se věnuje standardizaci rozhraní mezi řídicí úrovní a vyššími úrovněmi v podniku.

Odborníci na projektu OPC UA už jistou dobu pracují. První – ke konci tohoto roku – by měla být k dispozici přizpůsobená specifikace OPC DA (OPC Data Access). Lze očekávat, že již i tak značná obliba standardu OPC [4] poroste s příchodem OPC UA ještě strměji. Další informace průběžně nabízí http://www.opcfoundation.org

Literatura:

[1] STIANKO, M. – PETERKA, J.: OPC v průmyslové komunikaci. Automa, 2004, roč. 10, č. 6, s. 40–42.

[2] New „Unified Architecture„ integrates realtime information with the enterprise. Tisková zpráva OPC Foundation, Hannover, 20. dubna 2004.

[3] BURKE, T. J.: OPC Foundation – „Unified Architecture„ for global interoperability. Technical update. Prezentace na OPC Foundation General meeting, Hannover, 22. dubna 2004.

[4] (kp): Standard OPC ve výrobní praxi. Automa, v tisku.

(kp)

Inzerce zpět