Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

OPC Day Europe 2016 bude jako doprovodná akce veletrhu IT2Industry v Mnichově

V letošním roce bude konference OPC Day Europe součástí doprovodného programu IT2Industry, který se bude konat v Mnichově současně s veletrhem Automatica. Pořadatel konference, sdružení OPC Foundation, zde bude mít stánek o ploše 60 m2, kde představí novinky a zajímavé příklady použití komunikačního standardu OPC UA.

 
Konference začne 22. června odpoledne ve 14 h vzdělávacími přednáškami a bude pokračovat hlavním programem 23. června od 10 do 16 h. Její součástí je společná večeře pro účastníky, kterou bude možné využít ke vzájemnému seznámení a diskusím.
 
První den, v rámci vzdělávací části konference, budou probírána tato témata:
  • OPC UA: výhody a přínosy,
  • zabezpečení OPC UA (jak na „security by design“),
  • začínáme s OPC UA: kde najít informace, nástroje atd.
 
Druhý den budou na pořadu přednášky předních odborníků na OPC UA.
 
Martin Hankel z firmy Bosch-Rexroth seznámí účastníky se stavem standardizace v oblasti německého projektu Industrie 4.0. Bude hovořit o referenčním modelu architektury Industrie 4.0 RAMI4.0, uvede konkrétní příklady a srovná RAMI4.0 s obdobnými modely určenými pro chytrou výrobu, které vznikly v rámci čínského projektu Made in China 2025 a amerického sdružení IIC. Na něj naváže Roland Heidel (HeidelCom), který bude hovořit o struktuře komponent v RAMI4.0 a o jejich správě.
 
Novinkou v oblasti OPC UA je využití sítí TSN (Time Sensitive Networks) pro komunikaci v reálném čase. Heinrich Munz z KUKA Robotics seznámí účastníky s vývojem v této oblasti. Je jedním z nejpovolanějších, protože úvodní schůzka iniciativy OPC UA Pub/Sub TSN se uskutečnila v březnu 2015 právě v sídle firmy Kuka v Augsburgu. V červnu 2015 vznikla regulérní pracovní skupina v rámci OPC Foundation, na jejíž práci se v současné době aktivně podílí více než dvacet předních automatizačních firem.
 
Další dvě přednášky, Jense Wiesnera z německého spolkového úřadu pro informační bezpečnost BSI, a prof. Axela Sikory z M2M Alliance a ústavu pro spolehlivé vestavné systémy a komunikační techniku Vysoké školy v Offenburgu, se budou týkat zabezpečení komunikace: bezpečnostní analýzy OPC UA a doporučení pro zabezpečení informačních systémů způsobem end-to-end. Zabezpečení není jen zašifrování, end-to-end není jen propojení dvou zařízení. Přednáška představí celostní přístup k zabezpečenému provozu informačních systémů a upozorní na komponenty, které v mnoha případech chybějí. Budou zde prezentovány také výsledky společné práce OPC Foundation a M2M-Alliance na tvorbě doporučení pro zabezpečení průmyslových komunikačních sítí a IIoT.
 
Další informace o možnostech účasti na OPC Day Europe zájemci získají na webové adrese https://opcfoundation.org/events/.
(Bk)