Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Omron na MSV 2000 s novinkami

Automa 7/2000

(firemní článek)

Omron na MSV 2000 s novinkami

Firma Omron Electronics, s. r. o., bude na na MSV 2000 v Brně přítomna již tradičně na první galerii pavilonu Z ve stánku č. 102 na ploše 60 m2, tj. o třetinu více ve srovnání s předchozími lety. V tomto článku upozorňujeme na některé buď úplně nové, nebo alespoň na veletrzích v Brně dosud nepředstavené produkty firmy.

Firma Omron je na trhu s komponenty pro průmyslovou automatizaci jedním z mála světových výrobců, který je schopen nabídnout téměř úplnou škálu komponent potřebných pro realizaci řídicího systému. Následující výčet novinek tudíž není a ani nemůže být úplný.

Obr. 1.

Fotoelektrické senzory
V oboru fotoelektrických senzorů zaujímá firma Omron širokou škálou produktů jedno z předních míst na trhu. Každý rok přichází s množstvím novinek. Současně se stále ještě vyrábějí a jsou skladem starší modely, oblíbené mezi zákazníky. To vedlo v posledních letech k poněkud menší přehlednosti sortimentu. Nová typová řada fotoelektrických senzorů E3Z s integrovaným zesilovačem čítá asi 20 základních modelů a postupně nahradí stále ještě vyráběnou asi stovku modelů uspořádaných v dosavadních pěti rodinách. Řada E3Z nabízí tři základní typy přístrojů:

  • vysílač-přijímač s dosahem až 15 m,
  • retroreflektivní senzor (s odrazkou) s dosahem až 4 m,
  • senzor s difuzním odrazem světla s dosahem do 1 m.

Při návrhu senzorů byl kladen důraz na co nejmenší požadavky na seřízení při instalaci a na maximální unifikaci připojení (barvy vodičů, konektorové verze se standardním čtyřpinovým kulatým konektorem se závitem M8 apod.). Uživatel má k dispozici senzor s vysokým stupněm krytí (IP67), z recyklovatelného materiálu (materiál pouzdra neobsahuje dioxiny, součástky jsou přiletované bezolovnatou pájkou apod.) a s malou spotřebou energie.

Kompaktními senzory řady E3Z však nelze nahradit fotoelektrické snímače se světlovodovými adaptéry, které jsou pro některé speciální aplikace (omezený prostor, teploty nad 300 °C aj.) jedinou alternativou.

V typové řadě E3X je nabízena nová varianta zesilovače pro světlovodné adaptéry E3X-DA-N s průhledným průchozím okénkem v boku těla zesilovače, které umožňuje vzájemnou komunikaci ve skupině snímačů namontovaných vedle sebe do jednoho bloku na liště DIN. Tato optická sériová komunikace je při použití speciální operátorské konzoly s optickým přijímačem-vysílačem použitelná i pro dálkové nastavení všech snímačů v bloku (obr. 1). Senzory jsou díky této komunikaci navzájem synchronizovány. Tím se vylučují vzájemné přeslechy při detekci malých objektů umístěných blízko sebe. V zesilovačích je zabudován unikátní algoritmus pro kompenzaci ztráty výkonu světelného zdroje vlivem stárnutí, což přispívá k dlouhodobé stabilitě citlivosti senzoru. Samozřejmou funkcí je samoučící se algoritmus, který automaticky nastavuje citlivost na snímaný objekt, přičemž naučené meze lze ručně doladit. K dispozici jsou varianty s analogovým monitorováním úrovně přijatého signálu z fotocitlivého prvku. Všechny uvedené funkce lze ovládat jak tlačítky na těle zesilovače, tak pomocí konzoly prostřednictvím optické komunikace.

Panelová měřidla
Panelová měřidla – vyhodnocovací jednotky a regulátory teploty – byla dále miniaturizována a nová řada modulů o velikosti 1/32 DIN (rozměr panelu 24 × 48 mm) byla rozšířena o dva typy přístrojů: kombinované měřidlo K3GN a čítač-časovač H8GN.

Panelové měřidlo K3GN je kombinovaný přístroj pro měření signálů standardních průmyslových úrovní 0 až 5 V, 1 až 5 V, 0 až 10 V, ±10 V a 0/4 až 20 mA a pro měření rychlosti pohybu pomocí impulsních snímačů. Přístroj může sledovat, zda je signál uvnitř nastaveného tolerančního pásma. Při překročení mezí se aktivují výstražné binární výstupy a barva zobrazeného údaje se změní ze zelené na červenou. Změna barvy zobrazení přináší do zobrazovací plochy další rozměr a stírá nevýhodu menších rozměrů údaje na čelním panelu těchto modulů. Do celkově malého přístroje se vešla i vestavěná komunikace po lince RS-485, jež umožňuje na dálku nastavit všechny parametry přístroje i přenášet naměřené údaje.

Univerzální čítač-časovač H8GN přináší do rozměrové řady 1/32 DIN, ve které jsou již mnoho let nabízeny jednoduché součtové čítače, rychloměry a počítadla počtu provozních hodin, modul s komplexní sadou funkcí, která doposud byla k dispozici pouze u většího modulu velikosti 1/8 DIN. K dispozici jsou možnosti nastavení předvoleb, výběru z mnoha režimů čítání a časování podle různých časových diagramů, komunikace apod.

Již dříve představený regulátor teploty E5GN velikosti 1/32 DIN k sobě dostane nový model E5AN s panelem 96 × 96 mm. Tento standardní rozměr je v aplikacích, kde se nevyžaduje úspora místa, stále populární, protože dovoluje realizovat uvnitř přístroje přípojná místa pro širokou škálu zásuvných modulů s přídavnými funkcemi. V regulátoru E5AN je možné použít stávající přídavné moduly z předchozích typových řad téže velikosti (binární vstupy, analogový vstup pro dálkové nastavení žádané hodnoty, analogový výstup pro přenos provozních veličin, moduly pro sériovou komunikaci apod.).

Programovatelné automaty
V oblasti programovatelných automatů (PLC) byla vloni poprvé představena řada SYSMAC-CS1, umožňující realizovat ty nejnáročnější aplikace z hlediska rychlosti i velikosti vstupně-výstupního a programového prostoru. Zároveň však dovoluje sestavit i menší aplikaci s možností v budoucnu ji rozšířit. Tato řada je co do velikosti modulů pokračovatelem úspěšné řady SYSMAC-C200. Díky duálnímu systému sběrnice na základní desce bylo možné od začátku okamžitě použít širokou škálu existujících vstupně-výstupních modulů C200H. Za uplynulý rok se však rodina původních modulů pro řadu CS1 rozšířila natolik, že je k dispozici téměř ekvivalentní sada modulů s rychlostmi a výkony dovolujícími plně využít možnosti nabízené novými procesory.

Některé z nových modulů budou vystaveny na MSV 2000. Budou mezi nimi i procesory do malých modulárních PLC bez základní sběrnicové desky SYSMAC-CQM1H, které byly poprvé představeny na veletrhu AMPER 2000. Tato řada je kompatibilní s řadou CQM1 a vytlačí její procesory z výroby v průběhu tohoto roku. Ze starší řady však budou použitelné všechny existující vstupně-výstupní moduly. Zmenšil se i celkový počet variant procesorů, a to při nárůstu celkové variability. Je tomu tak díky koncepci až dvou kart se speciálními funkcemi, které se zasouvají přímo do procesorové desky. Nabízeny jsou analogové vstupy a výstupy, inteligentní komunikační koprocesory, rychlé čítačové karty, karty pro impulsní vstupy a výstupy aj. Nový instrukční soubor přinesl i do oblasti malých modulárních systémů velký výpočetní výkon, včetně výpočtů s pohyblivou řádovou čárkou.

Obr. 2.

Nosným tématem celé expozice PLC bude komunikace po datových sítích i prostřednictvím průmyslových sběrnic. Veškeré ukázkové aplikace od nejmenších kompaktních PLC až po velké automaty budou navzájem propojeny typy sítí a průmyslových sběrnic, které se v poslední době v aplikacích přístrojů Omron nejčastěji používají (Ethernet, Controller Link, RS-232C, RS-422/485, DeviceNet, CompoBus/S).

Průmyslové kamerové systémy
Na závěr se zmíníme o nových typech kamer a jejich řídicích systémů. V poslední době nacházejí stále širší uplatnění i u nás, neboť mnoho vlastníků certifikátů i uchazečů o certifikaci systému řízení jakosti podle ISO musí z výstupní kontroly vyloučit lidský faktor. Ve skupině průmyslových kamerových systémů, s níž jste se mohli seznámit již na mnoha veletrzích, kterých se firma Omron účastní, se od loňského MSV objevily novinky hlavně v malých kamerových systémech řady F10 (inteligentní kamerový senzor pro rozpoznávání rastrových motivů na etiketách) a F150 (programovatelný kamerový systém pro zpracování a vyhodnocení obrazů ve stupních šedi z maticové kamery CCD – viz obr. 2).

OMRON Electronic, s. r. o.
Šrobárova 6
101 00 Praha 10
tel.: 02/673 112 54, 717 313 19, 717 374 62, 717 346 87
fax: 02/717 356 13
http://tech.omron.cz