Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

OMAC usiluje o integraci řízení spojité a nespojité výroby

Na první výroční sympozium se připravuje nezisková organizace OMAC, která prosazuje otevřené řídicí systémy s velkým stupněm interoperability. Členové OMAC a další účastníci se sejdou ve dnech 28. a 29. listopadu 2007 v sídle společnosti Boeing ve městě Everett (USA, Washington). Hlavním cílem sympozia je podpořit integraci řízení spojitých a nespojitých procesů. Uživatelská skupina OMAC (www.omac.org Open, Modular Architecture Control). Dnes má OMAC přibližně 500 členů, kteří zastupují jak koncové zákazníky, výrobce strojů a zařízení, tak i dodavatele řídicí techniky a systémové integrátory. Sdružení OMAC sleduje dva cíle:) byla založena v roce 1994 společnostmi Analog Devices, Freescale, National Instruments, Xilinx a dalšími. Jejím cílem bylo sjednotit přístupy a nástroje zúčastněných firem, a tím umožnit vývoj, implementaci a komerční využití řídicí techniky s otevřenou modulární architekturou (OMAC –
  • aby dodavatelé vyvíjeli své produkty v souladu s otevřenou architekturou,
  • aby koncoví uživatelé a systémoví integrátoři tuto architekturu akceptovali a používali.
Sdružení OMAC tedy shromažďuje informace o tom, jaké jsou požadavky koncových zákazníků a dodavatelů strojů (OEM) a naproti tomu, jaká je nabídka dodavatelů řídicí techniky. Své aktivity OMAC vyvíjí ve třech skupinách, nazvaných podle aplikačních oblastí: balicí stroje, infrastruktura výroby a obráběcí stroje. Pracovní skupiny vydávají doporučení a podrobné specifikace vedoucí k otevřenosti a schopnosti řídicích systémů spolupracovat a podporují různé projekty. Konkrétním výsledkem práce sdružení OMAC je úspěšně vyzkoušené použití architektury OPC k propojení systémů CNC a ERP. Tento společný projekt firem Boeing, Okuma a NIST ukázal, jak snadno může koncový uživatel (Boeing) využívat otevřenou architekturu OPC při obráběcích operacích.
(ev)