Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Ohlédnutí za veletrhem Hannover Messe

Od 25. do 29. dubna 2016 se v Hannoveru konal veletrh Hannover Messe. Podle předběžné závěrečné zprávy jej tento rok navštívilo 190 000 návštěvníků (2015: 216 000; 2014: 175 000). Zahraničních návštěvníků bylo 57 000 (2015: 64 000), z toho 30 000 z evropských zemí, 6 000 z Číny a 5 000 z USA. Spojené státy byly také partnerskou zemí letošního veletrhu (obr. 1). Vystavovatelů bylo 5 200, z toho 3 016 zahraničních (2015: 6 484, 3 785). Hlavní „atrakcí“ veletrhu byla návštěva amerického prezidenta Baracka Obamy, který se na veletrhu setkal s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, aby diskutovali o vzájemných hospodářských vztazích.

 

Diskuse ale neprobíhaly jen mezi státníky, nýbrž i mezi techniky. O sbližování německého sdružení Platform Industrie 4.0 a americké asociace Industrial Internet Consortium jsme již psali (Sdružení Platform Industrie 4.0 a Industrial Internet Consortium se dohodla na spolupráci. Automa 2016, č. 4, str. 38) a veletrh jasně ukázal, že k propojení strojů, polotovarů, výrobků a lidí v průmyslové výrobě, jež je předpokladem pro uplatnění principů průmyslu 4.0, jsou nezbytné společné mezinárodní standardy. Není tedy divu, že se s velkým úspěchem setkalo fórum Industrie 4.0 Meets the Industrial Internet, které během veletrhu postupně navštívilo více než 8 000 posluchačů.

 

Obě koncepce, průmyslový internet věcí i Industrie 4.0, nyní procházejí podobným vývojem – končí fáze charakteristická enormní reklamní aktivitou, kdy je všechno „4.0“, popř. „IIoT ready“, a objevují se první skutečné projekty, na nichž lze doložit, jaké budou náklady a přínosy nabízených řešení. Příklady bylo možné vidět i na veletrhu Hannover Messe – od systémů určených pro retrofit a dovybavení strojů a zařízení až po možnosti integrace všech součástí výrobní linky (viz např. článek –: Třetí generace první bezobslužné továrny Industrie 4.0 na Hannover Messe. Automa 2016, č. 4, str. 13). Jasně ukázaly, že v mnoha oborech nejde o nové, převratné technické principy, ale o nové využití známé techniky. Příkladem může být sběr dat z provozu, jejich odesílání a zpracování v cloudu a následná analýza např. pro prediktivní údržbu – to je sice technicky zajímavé řešení, ale skutečně „revoluční“ na něm je možnost nastavit nové obchodní vztahy mezi výrobcem stroje, jeho uživatelem a servisní organizací. Podrobněji se tomuto tématu, stejně jako tématům využití internetu věcí a průmyslu 4.0 v managementu energií nebo v logistice, jak byla prezentována na Hannover Messe, věnuje Radim Adam v článku Veletrh Hannover Messe 4.0 (Automa 2016, č. 7, str. 54).

 

Energetika byla po integrované výrobě druhým zdůrazněným tématem veletrhu Hannover Messe 2016: pod heslem Integrated Energy – energetické systémy budoucnosti byly představeny trendy v oblasti výroby, přenosu, distribuce a ukládání energie, včetně alternativních řešení dopravy. Hannover Messe je unikátní v tom, že představuje energetické soustavy v jejich celku, od výroby po spotřebu.

 

Také v dalším zdůrazněném oboru, jímž jsou subdodávky pro průmysl (s několika pravidelnými vystavovateli z České republiky) byl patrný především trend propojování výroby a zkracování cesty od konstrukce dílů po jejich dodávku.

 

Speciální přehlídka Young Tech Enterprises byla věnována začínajícím firmám typu start-up. Ukazuje se, že i v průmyslu, přestože jde o investičně náročný obor, je těchto firem, které jsou průkopníky technického vývoje, velké množství. V rámci této přehlídky na veletrhu měly vystavující firmy šanci získat nové kontakty na potenciální investory, zákazníky a partnery.


Z České republiky se na veletrhu Hannover Messe představilo 44 vystavovatelů, převážně z oblasti subdodávek, ale také např. výrobci snímačů a měřicí techniky. Slovenských vystavovatelů bylo sedm. Vystavovatelé zde prezentovali nejen své schopnosti vyrábět a montovat, ale rovněž výsledky svých výzkumných a vývojových projektů. Smutné je, že možnost prezentovat své výsledky a navazovat kontakty s průmyslovou sférou na veletrhu Hannover Messe nevyužila žádná česká ani slovenská akademická instituce nebo výzkumné centrum.

 

Příští veletrh Hannover Messe se bude konat ve dnech 24. až 28. dubna 2017 a oficiální partnerskou zemí bude Polsko.

 

Petr Bartošík

Foto: Deutsche Messe

 

Obr. 1. Partnerskou zemí letošního veletrhu Hannover Messe byly Spojené státy americké