Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Ohlédnutí za veletrhem Aqua-therm Praha 2003

číslo 1/2004

Ohlédnutí za veletrhem Aqua-therm Praha 2003

Loňský jubilejní desátý mezinárodní odborný veletrh Aqua-therm Praha se konal na pražském holešovickém Výstavišti od 25. do 29. listopadu. Celkem se veletrhu zúčastnilo 454 vystavovatelů z šestnácti zemí. V roce 2002 Aqua-therm hostil 448 vystavovatelů ze třinácti zemí. Tuzemských firem bylo v loňském roce 384, zahraničních 70. Oproti předcházejícímu roku zanedbatelně ubylo českých vystavovatelů, naopak se podstatně zvýšil počet vystavovatelů, kteří přijeli s nabídkou ze zahraničí, především z Německa, Itálie, Slovenska a Rakouska.

Vloni veletrh navštívilo celkem 43 936 návštěvníků, což je na úrovni roku 2002 (44 113).

Stále větší respekt mezi odborníky získává doprovodný program, protože nabízí výměnu názorů na mnohé otázky v oboru technických zařízení budov.

Tento rok bude konání veletrhu Aqua-therm ovlivněno vstupem České republiky do Evropské unie. „Prioritní je, že chceme udržet jak kvalitu poskytovaných služeb, tak kvalitu vystavovatelů a rozsah celé akce. Budeme se snažit, což je nyní tak trochu módním trendem, přizvat víc organizací a firem, které nabízejí komplexní služby, např. v projektování topného systému obytného domu, nízkoenergetických budov včetně rodinných domků a tak podobně,„ řekl Zbyněk Kočí, ředitel pořádající agentury Progres Partners Advertising.

(ed)

Inzerce zpět